Том 49, № 4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Remarks on n-equivalence of knots and links PDF (English)
L. P. Plachta 7-18
Числення секторіальних операторів з від’ємним типом i комплексні інтерполяційні шкали PDF
А. О. Лопушанський 19-27
Обернена задача для рівняння теплопровідності з виродженням в області з вільною межею PDF
Н. М. Гринців 28-39
Обернена задача для параболічного рівняння загального вигляду з невідомим коефіцієнтом теплоємності PDF
У. М. Федусь 40-48
Еквівалентна рекурентна формула для узагальненого квазідиференціального рівняння 4-го порядку PDF
Р. М. Тацій, О. О. Власій 49-55
Наближене розв’язування деяких некоректних задач теорії пружності PDF
Б. Г. Шелестовський, Г. В. Габрусєв 56-61
Аналіз дисипативних структур у дифузійних системах з дробовими похідними PDF
В. В. Гафійчук, Б. Й. Дацко, Ю. Ю. Ізмайлова 62-68
Про алгоритм П. Ф. Папковича в методі однорідних розв’язків для двовимірної бігармонічної задачі в прямокутній області PDF
В. В. Мелешко, Ю. В. Токовий 69-83
Метод однородных решений в трехмерных задачах обобщенной термомеханики транстропных пластин PDF
Е. В. Алтухов, В. П. Шевченко 84-91
Дифракція SH-хвиль тонким прямолінійним тунельним включенням низької жорсткості в півпросторі PDF
М. Д. Грилицький, Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський 92-96
Поверхностные электроупругие волны Лява в слоистой системе с упругой изотропной подложкой и пьезоэлектрическим слоем PDF
Г. А. Манукян 97-104
Дослідження вільних коливань багатошарових пластин за допомогою теорії R-функцій PDF
Л. В. Курпа, Г. М. Тимченко 105-112
Вирази для ефективної діелектричної проникності напруженого ізотропного матеріалу PDF
І. Б. Прокопович 113-118
Уточнена термомеханічна модель композитних оболонок типу Тимошенка з розподіленими трансверсально-ізотропними сенсорами при моногармонічному навантаженні PDF
В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Т. В. Карнаухова 119-132
Ковзний і гладкий контакт штампів різного профілю з пружною смугою PDF
В. І. Острик 133-145
Методика числового дослідження електромагнітних, температурних і механічних полів при високотемпературній індукційній обробці електропровідних тіл PDF
О. Р. Гачкевич, Б. Д. Дробенко 146-156
Математичне моделювання фільтраційної консолідації зростаючого шару ґрунту за наявності солепереносу в неізотермічних умовах PDF
А. П. Власюк, П. М. Мартинюк 157-166
Решение стационарной задачи теплопроводности конструктивно и физически неоднородных композитных стержней методом асимптотического расщепления
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский 167-182
Температурне поле термочутливого півпростору від нагрівання миттєвим лінійним джерелом тепла PDF
В. С. Попович, Н. О. Горечко 183-188
Динаміка промислового робота з пружно піддатливими приводними механізмами PDF
Т. В. Завражина 189-196

Хроніка та інформація

Сьома Міжнародна наукова конференція "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур" PDF
  197-198
До 80-річчя Степана Якимовича Яреми PDF
  199-200
Володимир Іванович Моссаковський (27.08.1919–13.07.2006) PDF
  201-202
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2006 рік (том 49) PDF
  203-206


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.