Remarks on n-equivalence of knots and links

L. P. Plachta

Анотація


In this paper, we announce some new results concerning the relationship between Vassiliev knot invariants and canonical and classical genera of knots in a 3-space and study the behavior of finite order knot invariants under the special satellite operations. We also study n-equivalence of links in the sense of Kirk–Livingston in the context of satellite operations.

Л. П. Плахта. До n-еквівалентності вузлів і лінків
Описано нові співвідношення між інваріантами Васильєва та канонічним і кла­сичним родами вузлів у тривимірному просторі. Досліджується також поведінка інваріантів скінченного типу вузлів при дїі на вузлах спеціальних сателітних операцій. Крім того, вивчається n-еквівалентність лінків у сенсі Кірка–Лівінґстона в контексті сателітних операцій.


Повний текст: PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.