Еквівалентна рекурентна формула для узагальненого квазідиференціального рівняння 4-го порядку

Р. М. Тацій, О. О. Власій

Анотація


Для узагальненого квазідиференціального рівняння четвертого порядку побу­довано фундаментальну матрицю та виведено еквівалентну рекурентну формулу. Наведено ілюстративний приклад одержання еквівалентної реку­рентної формули для звичайного диференціального рівняння зі сталими ко­ефіцієнтами. Показано, як отримані результати можна використовувати для наближеного розв'язування (квазі)диференціальних рівнянь і відповідних задач Коші.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.