Наближене розв’язування деяких некоректних задач теорії пружності

Б. Г. Шелестовський, Г. В. Габрусєв

Анотація


Запропоновано спосіб наближеного розв'язування некоректних задач у вигляді частинних сум узагальненого ряду Фур'є за ортогональними функціями. За­стосовано методи регуляризаціі рівняння Фредгольма першого роду та ортогоналізаціі функціонального рівняння для одержання системи лінійних ал­гебраїчних рівнянь відносно коефіцієнтів полінома-розв'язку. Одержано умову для вибору оптимальної кількості його членів.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.