Уточнена термомеханічна модель композитних оболонок типу Тимошенка з розподіленими трансверсально-ізотропними сенсорами при моногармонічному навантаженні

В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Т. В. Карнаухова

Анотація


З використанням уточнених гіпотез типу Тимошенка та адекватних їм гіпотез відносно електричних польових величин побудовано термомеханічну модель тонкостінних оболонок з розподіленими трансверсально-ізотропними сенсорами з урахуванням дисипативного розігріву внаслідок гістерезис­них втрат. Розглянуто різні типи електричних крайових умов, коли елект­роди на сенсорі коротко замкнуті та розімкнуті. Для цих типів електрич­них крайових умов одержано вирази для показників сенсорів. Якщо власти­вості матеріалу залежать від температури, дослідження впливу темпера­тури дисипативного розігріву на ці показники зводиться до розв'язування складної нелінійної системи диференціальних рівнянь. У протилежному разі задача зводиться до розв'язування задач механіки і теплопровідності з відо­мими джерелами тепла. При цьому розрахунок показників сенсора значно спрощується. В обох випадках при досягненні температурою дисипативного розігріву точки Кюрі сенсор перестає виконувати своє функціональне при­значення і має місце специфічний тип теплового руйнування.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.