Дослідження вільних коливань багатошарових пластин за допомогою теорії R-функцій

Л. В. Курпа, Г. М. Тимченко

Анотація


Розглядається задача про вільні коливання композитних багатошарових пластин складної форми при різних способах закріплення. Припускається, що проковзування між шарами відсутнє, фізичні характеристики та тов­щина заповнювача можуть суттєво відрізнятися від відповідних характе­ристик зовнішніх шарів. Математичну постановку задачі виконано в рам­ках уточненої теорії типу Тимошенка. Наведено числові результати для ба­гатошарових композитних пластин складної геометрії і різних видів гра­ничних умов. Для квадратних пластин виконано порівняння з відомими ре­зультатами та встановлено добре їх узгодження, що свідчить про ефектив­ність запропонованого методу.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.