Вирази для ефективної діелектричної проникності напруженого ізотропного матеріалу

І. Б. Прокопович

Анотація


За допомогою методу вільної дисторсії загальне (нелінійне) потенціальне ді­електричне рівняння стану в початково напруженому ізотропному матері­алі зведено до формули через ефективну проникність. Побудовано два різних тензори проникності: один — безпосередньо залежний від поточних напру­жень, але не співвісний з ними, а інший — залежний від поточної накопиченої пружної деформації і співвісний з нею. Показано, що, коли вектор діелектричної напруженості збігається з головним напрямком тензора поточної пружної деформації, тоді цей тензор і тензори проникності та напружень стають співвісними. Для динамічної проникності побудовано вираз, який залежить від тензора початкової пружної деформації і співвісний з ним, а також — відповідно з тензором початкових напружень. Таким чином, доведе­но, що нелінійні ефекти, які супроводжують поширення електромагнітних хвиль у напруженому ізотропному діелектрику, не впливають на їх поляри­зацію уздовж головних напрямків тензора початкових напружень.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.