Том 61, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Властивість локалізації регулярних розв’язків задачі Коші для фрактального рівняння інтегрального вигляду PDF
В. А. Літовченко 7-17
Деякі властивості узагальненого інтег­раль­ного опе­ратора Бесселя PDF
Ю. С. Лінчук, С. С. Лінчук 18-25
Асимптотичні зображення швидко змінних розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку з швидко та правильно змінними нелінійностями PDF
О. О. Чепок 26-37
Алгебри симетричних *-поліномів на просторі $\mathbb C^2$ PDF
Тарас Васильович Василишин, Михайло Михайлович Струтинський 38-48
Стандартна форма матриць над квад­ратичними кільцями відносно $(z,k)$-еквівалентності та структура роз­в’яз­ків матричних двобічних лінійних рівнянь PDF
Н. Б. Ладзоришин, В. М. Петричкович 49-56
Взаємодії фізико-ме­ха­нічних по­лів у тілах із тонкими структурними не­од­но­рід­нос­тя­ми: огляд PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим, Н. І. Ільчук 57-79
Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпле­ною межею за теплоізо­ляції у паралельній до неї стрічковій області PDF
Г. С. Кіт, Н. М. Івасько 80-90
К исследованию разрушения полу­ограниченного тела при сжатии вдоль межфазной припо­верхностной трещины PDF
В. Л. Богданов, А. Л. Кипнис 91-99
Розв’язання задач стійкості шару­ватих пластин з от­ворами за допомогою методу $R$-функцій PDF
Л. В. Курпа, В. В. Ткаченко 100-110
Уточненная модель термоупругопластического из­гиба слоис­тых пластин регулярной структуры. ІІ. Мо­дель­ные задачи PDF
А. П. Янковский 111-123
Структурно-вероятностная интер­претация де­формационной теории пластичности PDF
Д. В. Бабич, Т. И. Дородных 124-133
Дослідження динамічного напру­же­ного стану мік­ропористих середовищ у рамках псевдокон­ти­ну­уму Коссера PDF
В. І. Шваб'юк, О. А. Мікуліч 134-140
Математична модель процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду мігруючих частинок PDF
О. Ю. Чернуха, Ю. І. Білущак 141-149
Про один підхід до числового розв’язування задач масоперенесення з великими числами Пекле PDF
Я. Г. Савула, Ю. І. Турчин 150-158

Хроніка та інформація

До 70-річчя професора Г. Сулима PDF
  159-162


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.