Дослідження динамічного напру­же­ного стану мік­ропористих середовищ у рамках псевдокон­ти­ну­уму Коссера

В. І. Шваб'юк, О. А. Мікуліч

Анотація


Розвинено аналітично-числову методику дослідження динамічного напруже­ного стану безмежного пластинчастого елемента з отвором у рамках псевдоконтинууму Коссера. Методика базується на застосуванні перетворення Фур'є за часом і методі граничних інтегральних рівнянь. На основі розробле­ної методики досліджено концентрацію динамічних кільцевих і радіальних напружень біля отворів кругової та еліптичної форм у біоматеріалах.Ключові слова


плоска нестаціонарна задача, псевдоконтинуум Коссера, дина­мічний напружений стан, біоматеріали

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.