Том 46, № 2

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Теоретико-структурні властивості матриць над кільцями скінченно породжених головних ідеалів PDF
М. Я. Комарницький, В. М. Петричкович 7-21
On some class of factorized operator dynamical systems and their integrability PDF (English)
D. L. Blackmore, A. K. Prykarpatsky 22-25
Багатоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними PDF
М. М. Симотюк 26-41
Точні триточкові різницеві схеми на нерівномірній сітці для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку PDF
М. В. Кутнів 42-50
Узагальнена крайова задача Рімана, що виникає при розгляді стоксової течії в околі півсфери, та її розв’язок PDF
А. Ф. Улітко 51-61
Распространение импульса давления в цилиндрической оболочке с жидкостью при различных условиях закрепления PDF
И. Т. Селезов, О. В. Звонарева 62-68
Поверхностные колебания и волны в магнитоактивной среде, обусловленные магнитоупругими взаимодействиями PDF
Г. Е. Багдасарян 69-80
Математические модели движения несжимаемой вязкой жидкости по скрученным трубам PDF
В. Л. Рвачев, К. В. Максименко-Шейко 81-88
Динамический изгиб слоистых пластических плит PDF
Ю. В. Немировский 89-95
Тривимірні статичні та квазістатичні задачі термопружності для шаруватих тіл із плоско-паралельними границями PDF
Б. В. Процюк 96-106
Аналіз елементарних розв’язків плоскої задачі пружності для прямокутної області PDF
В. М. Вігак, Ю. В. Токовий 107-113
К решению двух контактных задач для упругих тел с двумя разнородными конечными стрингерами PDF
В. С. Саркисян, А. В. Керопян 114-121
Моделювання залишкового напруженого стану відливка в умовах виникнення кристалізаційних тріщин PDF
В. М. Колодяжний, В. О. Рвачов 122-127
О постановке и решении задач управления температурными напряжениями PDF
В. Ю. Кирюхин, Ю. И. Няшин, В. А. Лохов 128-135
Нелокальна і ґрадієнтна теорії пружності та їх застосування до опису недосконалостей у твердих тілах PDF
Ю. З. Повстенко 136-146
Периодические по времени одно­родные решения урав­не­ния теплопроводности для анизотропного слоя в $\mathbb R^3$ PDF
Л. А. Фильштинский 147-154
Використання граничних і приграничних елементів у двовимірній моделі нестаціонарної теплопровідності PDF
В. В. Михаськів, Л. М. Журавчак, Г. В. Фітель 155-161
Відновлення форми тіла за заданими діаграмами розсіювання PDF
М. М. Войтович, О. В. Кусий 162-170

Хроніка та інформація

Шоста Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур»
  171-177
Анатолій Тихонович Василенко (12.12.1951 – 29.06.2003) PDF
  178-178


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.