Том 57, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Congruences on the monoid of monotone injective partial selfmaps of $L_n\times_{lex}\mathbb Z$ with co-finite domains and images PDF (English)
О. В. Гутік, І. В. Позднякова 7-15
Задача з інтегральними умовами за часом для параболічних за Шиловим систем рівнянь PDF
А. М. Кузь 16-28
Оцінка міри множини рівня розв’язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами PDF
В. С. Ільків, З. М. Нитребич 29-36
Нелокальна багатоточкова задача для диференціально-операторних рівнянь порядку 2n PDF
Я. О. Баранецький, А. А. Баша 37-44
Існування гетероклінічних біжучих хвиль у системі осциляторів на двовимірній ґратці PDF
С. М. Бак 45-52
Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів термов’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсорами і актуаторами PDF
І. Ф. Киричок, І. К. Сенченков 53-61
Задача электровязкоупругости для многосвязных пластинок PDF
С. А. Калоеров, А. А. Самодуров 62-77
Собственные колебания параболических оболочек PDF
М. В. Чернобрывко, К. В. Аврамов 78-85
Інтегральні рівняння плоскої магнітоелектропружності для біматеріалу з тріщинами та тонкими включеннями PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим, Л. Г. Піскозуб 86-100
Пластичне відшаровування волокна квадратного поперечного перерізу під дією зсувного навантаження за наявності міжфазних тріщин PDF
В. А. Кривень, А. Р. Бойко, А. В. Каплун 101-108
Визначення напружень біля пружних включень у пластинках складної форми PDF
В. М. Максимович, О. С. Приходько, Т. Я. Соляр 109-118
Числовий аналіз напружено-деформованого стану тіла з тонким включенням методом декомпозиції області PDF
А. О. Стягар, Я. Г. Савула, І. І. Дияк 119-131
Напруження у нескінченному круговому циліндрі з чотирма циліндричними порожнинами PDF
О. Г. Ніколаєв, Є. А. Танчік 132-142
Математичне моделювання процесів термодифузії розпадної речовини у стохастично неоднорідній шаруватій смузі PDF
О. Ю. Чернуха, В. Є. Гончарук, А. Є. Давидок 143-154
Напружено-деформований стан елементів будівельних конструкцій під час пожежі PDF
О. О. Бурик, Б. Д. Дробенко 155-165
Варіаційне формулювання задачі нестаціонарної термопружності тонких оболонок, податливих до зсувів і стиснення PDF
П. П. Вагін, Р. Б. Малець, Г. А. Шинкаренко 166-180


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.