Напружено-деформований стан елементів будівельних конструкцій під час пожежі

О. О. Бурик, Б. Д. Дробенко

Анотація


Запропоновано орієнтовану на метод скінченних елементів математичну модель кількісного опису процесів деформування конструкцій і їх елементів в умовах пожежі. Для визначення напружено-деформованого стану тіла під дією термосилового навантаження використано підхід Лаґранжа. З метою апробації запропонованого підходу розв’язано низку тестових задач. Досліджено збіжність розв’язків. Виконано порівняльний аналіз числових результатів, отриманих за різних модельних припущень, з результатами експериментів і відомими аналітичними розв’язками аналогічних задач.

 

Бурик О. О., Дробенко Б. Д. Напружено-деформований стан елементів будівельних конструкцій під час пожежі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 3. – С. 155–165.

Translation: Buryk O. O., Drobenko B. D. Stress-strain state of the elements of building structures in the case of fire // J. Math. Sci. – 2016. – 217, No. 3. – P. 330–344.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.