Визначення напружень біля пружних включень у пластинках складної форми

В. М. Максимович, О. С. Приходько, Т. Я. Соляр

Анотація


Розроблено алгоритм визначення напружень у пластинках складної форми, що містять пружні включення. Алгоритм базується на застосуванні модифікованих інтегральних рівнянь, при яких крайові умови для напружень на межах поділу задовольняються тотожно. Інтегральні рівняння розв’язано чисельно за допомогою методу механічних квадратур. Проведено дослідження напружень біля включень у пластинках різної форми. Встановлено характерні особливості у розподілі напружень залежно від форми включень і пружних характеристик матеріалів.

 

Максимович В. М., Приходько О. С., Соляр Т. Я. Визначення напружень біля пружних включень у пластинках складної форми // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 3. – С. 109–118.

Translation: Maksymovych V. M., Prykhod’ko O. S., Solyar T. Ya. Determination of stresses near elastic inclusions in plates of complex shape // J. Math. Sci. – 2016. – 217, No. 3. – P. 271–282.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.