Числовий аналіз напружено-деформованого стану тіла з тонким включенням методом декомпозиції області

А. О. Стягар, Я. Г. Савула, І. І. Дияк

Анотація


Розглянуто математичну модель пружного тіла з тонким включенням або покриттям у вигляді тонкої пружної оболонки. Показано, що відповідний оператор Стєклова – Пуанкаре математичної моделі має властивості, що забезпечують існування і єдиність слабкого розв’язку крайової задачі. Запропоновано метод розв’язування, який базується на алгоритмі декомпозиції області з використанням методу граничних елементів і методу скінченних елементів. Доведено збіжність ітераційного методу декомпозиції області та наведено результати обчислювальних експериментів.

 

Стягар А. О., Савула Я. Г., Дияк І. І. Числовий аналіз напружено-деформованого стану тіла з тонким включенням методом декомпозиції області // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 3. – С. 119–131.

Translation: Styahar A. O., Savula Ya. H., Dyyak I. I. Numerical analysis of the stress-strain state of a body with thin inclusion by the domain decomposition method // J. Math. Sci. – 2016. – 217, No. 3. – P. 283–298.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.