Математичне моделювання процесів термодифузії розпадної речовини у стохастично неоднорідній шаруватій смузі

О. Ю. Чернуха, В. Є. Гончарук, А. Є. Давидок

Анотація


Досліджуються процеси термодифузії з урахуванням розпаду речовини у двофазній випадково неоднорідній шаруватій смузі. Постановку контактно-крайової задачі виконано на основі теорії бінарних систем з урахуванням ідеальних умов контакту для температури і неідеальних умов – для концентрації. Отримано систему рівнянь термодифузії розпадних частинок для всього тіла. Сформульовано систему інтегро-диференціальних рівнянь, еквівалентну вихідній контактно-крайовій задачі, розв’язок якої побудований методом послідовних наближень. Випадкові поля температури і концентрації розпадних частинок знайдено у вигляді рядів Неймана. Встановлено умови абсолютної і рівномірної збіжності рядів. Усереднення випадкових полів проведено за ансамблем конфігурацій фаз із рівномірною функцією розподілу.

 

Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є., Давидок А. Є. Математичне моделювання процесів термодифузії розпадної речовини у стохастично неоднорідній шаруватій смузі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 3. – С. 143–154.

Translation: Chernukha O. Yu., Goncharuk V. E., Davydok A. E. Mathematical modeling of the processes of thermodiffusion of the decaying substance in a stochastically inhomogeneous layered strip // J. Math. Sci. – 2016. – 217, No. 3. – P. 312–329.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.