Том 46, № 1

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6
Я. С. Підстригач – видатний вчений, стратег і організатор науки PDF
  7-10

Статті

Термопружність структур з теплопровідними тріщинами PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Мартиняк 11-20
Визначення температурних полів і напружень в неоднорідних анізотропних оболонках у різних постановках PDF
Я. М. Григоренко, А. Т. Василенко 21-31
Міжфазні тріщини з зонами контакту в анізотропному середовищі у полі віддаленого термомеханічного навантаження, зосереджених сил і теплових джерел PDF
В. В. Лобода, І. В. Харун 32-46
Метод граничних інтегральних рівнянь у задачах статики пологих ортотропних оболонок із розрізами й отворами PDF
В. П. Шевченко, К. М. Довбня 47-59
Напружений стан і гранична рівновага кусково-однорідних циліндричних оболонок з тріщинами PDF
Р. М. Кушнір, М. М. Николишин 60-74
Устойчивость и закритическое поведение пологой сферической оболочки PDF
Э. И. Григолюк, Е. А. Лопаницын 75-87
Діагностування залишкових технологічних напружень в елементах конструкцій розрахунково-експериментальним методом PDF
В. А. Осадчук 88-104
Розрахунок залишкових деформацій у покриттях, нанесених способом високотемпературного напилення на плоскі поверхні PDF
П. Р. Шевчук, О. П. Гаврись 105-113
До теорії пластичності, зaснованої на концепції ковзання PDF
М. Ю. Швайко 114-124
Про вибір параметрів локального термодинамічного стану в механіці твердих розчинів PDF
Я. Й. Бурак, Є. Я. Чапля, В. Ф. Кондрат 125-133
Демпфирование колебаний вязкоупругих цилиндрических панелей при помощи распределенных пьезоэлектрических включений PDF
В. Г. Карнаухов, В. И. Козлов 134-150
Математичне моделювання механотермодифузійних процесів у частково прозорих деформівних твердих тілах з газовими домішками за умов дії електромагнітного випромінювання світлового діапазону частот PDF
О. Р. Гачкевич, Р. Ф. Терлецький 151-164


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.