Том 63, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-4

Статті

Коливання спряжених оболонкових систем у полі комбінованих статичних навантажень
Ya. М. Grigorenko, O. I. Bespalova, N. P. Boreiko 5-18
Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів податливої до зсуву непружної циліндричної оболонки з п’єзоактуаторами при жорсткому закріпленні її торців
I. F. Kyrychok, Ya. A. Zhuk, Ye. А. Chernyushok, A. P. Tarasov 19-27
Чисельне визначення частот і форм вільних коливань рівнобедрених трикутних пластин з вільними краями
O. Ya. Grigorenko, M. Yu. Borysenko, E. V. Boychuk 28-39
Вплив тонкого металічного прошарку на поширення хвиль типу Блюштейна–Гуляєва у п’єзоелектричному тілі
Ya. I. Kunets', V. V. Matus, Yu. I. Maksymiv, R. V. Rabosh 40-45
Інтенсивність динамічних напружень поздовжнього зсуву у періодично шаруватому композиті з круговими тріщинами
V. Z. Stankevych, V. V. Mykhas’kiv 46-54
Метод прямого вирізування у моделюванні ортотропних тіл з тонкими пружними включеннями за поздовжнього зсуву
K. V. Vasil’ev, H. T. Sulym 55-68
Визначення напружень в анізотропній смузі з отворами з використанням сингулярних інтегральних рівнянь та розв’язку Ґріна
М. О. Maksymovych, Ye. V. Kharchenko 69-77
Розв’язки тривимірних задач теорії пружності для ортотропних тіл
V. P. Revenko 78-84
Некласичні лінійні теорії континуальної механіки
O. R. Hrytsyna 85-106
Термонапружений стан півпростору за тепловиділення у сферичній області
H. S. Kit, R. M. Anriychuk 107-112
Термопружний стан контактуючих термочутливих півпростору та шару за складного теплообміну
O. M. Vovk, T. Ya. Solyar 113-122
Осесиметрична термопружна деформація багатошарової основи з неідеальним тепловим контактом між шарами
N. M. Antonenko, I. H. Tkachenko, K. S. Shupchynska 123-129
Плоскі контактні задачі для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі
О. V. Maksymuk, Yu. V. Sachuk, S. M. Yatsyuk 130-135
Математичне моделювання масопереносу в складних технічних та медико-біологічних системах
Ya. D. Pyanylo 136-149


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.