Том 65, № 3-4

DOI: 10.15407/mmpmf2022.65.3-4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-4

Статті

On the triangular form of 3x3-matrix of simple structure relative to semiscalar equivalence
B. Z. Shavarovskii 5–28
Geometric properties of Laplace–Stieltjes integrals
M. M. Sheremeta 29–43
Арифметичні властивості коренів лінійних рівнянь
V. P. Shchedryk 44–49
Про класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь
I. P. Medynskyi 50–60
Задача про визначення джерела з невідомими функціями у рівнянні дробової дифузії
H. P. Lopushanska, O. M. Myaus, O. V. Pasichnyk 61–69
Асимптотичний метод розв’язування задачі розсіювання електромагнітних хвиль на сукупності імпедансних частинок малого розміру
M. I. Andriychuk, B. Ye. Yevstyhneiev 70–84
Узагальнення нелінійного інтегрального рівняння Урисона шляхом введення додаткових числових параметрів
P. O. Savenko 85–94
Чебишовське наближення функцією Ґомперца
P. S. Malachivskyy, L. S. Melnychok, Ya. V. Pizyur 95–100
Температурні напруження в ортотропній циліндричній оболонці нерегулярної шаруватої структури
R. M. Kushnir, U. V. Zhydyk, V. M. Flyachok 101–110
Ефективні термопружні модулі дискретних композиційних шарів у межах моделі ортотропного матеріалу
M. V. Marchuk, V. S. Pakosh, V. M. Kharchenko, M. M. Khomyak 111–122
Термопружний стан намагніченої феритової пластини при поширенні об’ємних магнітостатичних хвиль
O. R. Hachkevych, R. F. Terletskii, R. O. Ivas’ko 123–135
Дослідження термонапруженого стану півпростору з багатошаровим покриттям за циклічного конвективного теплообміну із зовнішнім середовищем
V. A. Shevchuk 136–145
Поздовжній зсув анізотропних біматеріальних тіл зі стрічковими включеннями і міжфазними тріщинами
K. V. Vasil’ev, H. T. Sulym 146–159
Контактна задача для міжфазного відшарованого напівнескінченного включення
V. I. Ostryk 160–177
Осесиметрична контактна задача для півпростору з незаданими ділянками взаємодії
T. Ya. Solyar, O. I. Solyar 178–187
Тепловий стан двох контактуючих термочутливих шарів за складного теплообміну
O. M. Vovk 188–197
Метод розв’язання геометрично нелінійних задач згину пластин складної форми
S. M. Sklepus 198–207
Динамічна реакція попередньо нагрітих прямокутних пластин і панелей на ударне навантаження
O. M. Horechko, N. O. Zavodovska 208–213
Застосування фізично-поінформованих нейромереж до розв’язання динамічних задач теорії пружності
O. S. Lymarchenko, M. V. Lavreniuk 214–223
Математичне моделювання процесів пом’якшення води при фільтрації в пористих середовищах
Ye. Ya. Chaplya 224–231
Моделювання процесів дифузії у двофазній смузі з випадково розміщеними кульовими включеннями, зосередженими біля границь тіла. І. Побудова математичної моделі
O. Yu. Chernukha, A. Ye. Chuchvara 232–246

Хроніка та інформація

Павло Романович Шевчук (22.04.1934–05.06.2022) PDF
  247–248
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2022 рік (том 65) PDF
  249–251


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.