Том 59, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Вибрані проблеми механіки зв’язаних полів PDF
О. Р. Гачкевич, Р. М. Кушнір 7-24
Analysis of non-classical fracture problems of pre-stressed bodies with interacting cracks PDF (English)
V. L. Bogdanov, V. M. Nazarenko 25-47
Клас загальних розв’язків рівнянь Максвелла у просторі Керра PDF
В. О. Пелих, Ю. В. Тайстра 48-57
Ортогональні по області системи функцій і їх застосування у крайових задачах математичної фізики PDF
М. А. Сухорольський 58-67
Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом PDF
Г. П. Лопушанська, О. М. М'яус 68-77
Многомерные аналоги системы Коши – Римана и представления их решения через гармонические функции PDF
Ж. А. Токибетов, Г. Е. Абдуахитова, А. С. Сарсекеева 78-85
Связанная задача термоупругости слоистых композитных оболочек вращения. I. Теоретические аспекты проблемы PDF
Ю. В. Немировский, А. И. Бабин 86-98
Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге – Кутта применительно к начально-краевым задачам для уравнений параболического типа. I. Явные методы PDF
А. П. Янковский 99-110
Енергія внутрішніх і поверхневих хвильових рухів у двошаровій гідродинамічній системі PDF
О. В. Авраменко, В. В. Нарадовий, І. Т. Селезов 111-120
Розв’язання задачі про вільні коливання нетонкої ортотропної пологої оболонки змінної товщини в уточненій постановці PDF
О. Я. Григоренко, О. Ю. Пархоменко, Л. Я. Васильєва, М. Ю. Борисенко 121-131
Вплив зміни параметрів ортотропії на напружений стан порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок 132-140
Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів і за наявності пластичних зон біля їх вершин PDF
В. К. Опанасович, М. С. Слободян 141-149
В’язкопружні напруження у пластинках із включенням з тріщиною PDF
Т. Я. Соляр 150-160
Узагальнена континуально-феноменологічна модель в’язкої рідини: урахування локального зміщення маси PDF
О. Р. Грицина 161-170
Математична модель для емісійної ІЧ-томографії температурного поля в ізотропному шарі PDF
В. Ф. Чекурін, Ю. В. Бойчук 171-182


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.