Том 54, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Про наукову та науково-організаційну діяльність члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака (до 80-річчя від дня народження) PDF
О. Р. Гачкевич, Р. М. Кушнір, Є. Я. Чапля 7-14
Багатоточкова задача для параболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами в циліндричній області PDF
Б. Й. Пташник, І. Р. Тимків 15-26
Задача з вільною межею для двовимірного параболічного рівняння PDF
М. І. Іванчов 27-35
Компактні різницеві схеми високого порядку точності PDF
М. В. Кутнів, В. Л. Макаров 36-47
Чисельне розв’язування двоточкової крайової задачі з нелінійним двовимірним спектральним параметром PDF
П. О. Савенко, Л. П. Процах 48-56
Узагальнення неперервних дробів. І PDF
Д. І. Боднар, Р. А. Заторський 57-64
Математична модель опису процесу електродифузії радіонуклідів у лавоподібних паливовмісних матеріалах PDF
Я. Й. Бурак, О. Р. Гачкевич, М. Т. Солодяк 65-78
Контактно-крайова задача дифузії домішкових частинок у двофазній стохастично неоднорідній шаруватій смузі PDF
Є. А. Чапля, О. Ю. Чернуха, Ю. І. Білущак 79-90
Співвідношення ґрадієнтної термомеханіки за врахування необоротності та інерційності локального зміщення маси PDF
В. Ф. Кондрат, О. Р. Грицина 91-100
Вплив мікроструктурних перетворень на напружено-деформований стан локально опроміненого сталевого диска PDF
Я. О. Жук, І. К. Сенченков, Л. Я. Васильєва 101-115
Побудова апроксимаційної функції в зоні передруйнування для тріщини в адгезійному прошарку між двома ізотропними матеріалами PDF
О. І. Волошко, Ю. М. Лапуста, В. В. Лобода 116-130
Визначення тривісного розподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях елементів конструкцій прямолінійними швами і оцінка їх впливу на міцність з’єднань за наявності дефектів типу тріщин PDF
В. А. Осадчук, Л. І. Цимбалюк, А. Р. Дзюбик 131-140
Осесиметричний напружено-деформований стан тіла з плоскою пеленою теплових джерел PDF
В. А. Галазюк, Г. С. Кіт 141-152
Термопружний стан складеної пластинки з теплообміном за дії рівномірно розподіленого джерела тепла PDF
Н. О. Горечко, Р. М. Кушнір 153-162
Розв’язок квазістатичної задачі термопружності для півпростору із локально розподіленим на поверхні рухомим механічним і тепловим навантаженням PDF
О. О. Євтушенко, С. Ю. Пир'єв 163-174
Вплив дисипативного розігріву на активне демпфування вимушених резонансних коливань гнучкої в’язкопружної циліндричної панелі за допомогою п’єзоелектричних актуаторів PDF
В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Т. В. Карнаухова 175-188
Застосування гамільтонового формалізму в теорії типу Тимошенка коливань пластин PDF
М. О. Шульга 189-195
Дослідження напружено-деформованого стану ортотропних оболонок під дією динамічних імпульсних навантажень PDF
О. С. Вєтров, В. П. Шевченко 196-203
Ітераційний метод визначення дифракційного поля при взаємодії хвилі поздовжнього зсуву з системою тріщин PDF
В. Г. Попов 204-211
Non-axisymmetric solutions to time-fractional heat conduction equation in a half-space in cylindrical coordinates PDF
Y. Z. Povstenko 212-219
Определение эффективных коэффициентов теплопроводности ребристо-армированных пенопластмасс на основе энергетического критерия эквивалентности PDF
А. П. Янковский 220-231

Хроніка та інформація

До 85-річчя академіка НАН України В. В. Панасюка PDF
  232-233
До 80-річчя професора М. Ю. Швайка PDF
  234-235


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.