Контактно-крайова задача дифузії домішкових частинок у двофазній стохастично неоднорідній шаруватій смузі

Є. А. Чапля, О. Ю. Чернуха, Ю. І. Білущак

Анотація


Робота присвячена математичному моделюванню процесів дифузії домішкової речовини у двофазній шаруватій смузі випадково неоднорідної структури з урахуванням умов неідеального контакту концентрації на границях розділу фаз. Сформульовано еквівалентне інтегро-диференціальне рівняння, розв’язок якого побудовано у вигляді інтегрального ряду Неймана. Усереднення отриманого розв’язку проведено за ансамблем конфігурацій фаз з рівномірною функцією розподілу. Визначено вплив характеристик матеріалу на поведінку і величину усередненого поля концентрації домішкових частинок.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.