Визначення тривісного розподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях елементів конструкцій прямолінійними швами і оцінка їх впливу на міцність з’єднань за наявності дефектів типу тріщин

В. А. Осадчук, Л. І. Цимбалюк, А. Р. Дзюбик

Анотація


На основі тривимірної теорії розглянуто математичну модель зварного з’єднання плоских елементів конструкцій прямолінійними швами. Такі з’єднання моделюються плоским шаром з прямолінійним швом з залишковими напруженнями. Методом безпосереднього інтегрування ключових рівнянь без використання потенціальних функцій отримано в замкнутій формі вирази для визначення компонент тензора напружень для множини заданих локалізованих в зоні шва несумісних залишкових деформацій. Досліджено вплив залишкових напружень на статичну міцність такого зварного з’єднання з гострокінцевими дефектами, що моделюються зовнішніми поверхневими тріщинами. З використанням двопараметричного критерію крихко-в’язкого руйнування обчислено коефіцієнти запасу міцності зварного з’єднання з тріщиною у зварному шві.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.