Розв’язок квазістатичної задачі термопружності для півпростору із локально розподіленим на поверхні рухомим механічним і тепловим навантаженням

О. О. Євтушенко, С. Ю. Пир'єв

Анотація


За допомогою подвійного інтегрального перетворення Фур’є побудовано розв’язки просторових задач теорії пружності та термопружності для півпростору, на поверхню якого діє локально розподілене рухоме механічне та теплове навантаження. Отримані формули дозволяють знаходити переміщення та напруження у півпросторі для швидкості руху навантаження, меншої від швидкості руху хвилі Релея. У граничному випадку дії нерухомого навантаження отримані розв’язки співпадають із відомими.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.