Том 65, № 1-2

DOI: 10.15407/mmpmf2022.65.1-2

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-4

Статті

Σ-функції категорій матричних зображень нільпотентних напівгруп PDF
V. M. Bondarenko, O. V. Zubaruk 5-17
Матричні лінійні різносторонні рівняння над різними областями, методи побудови розв’язків та опис їхньої структури PDF
N. S. Dzhaliuk, V. M. Petrychkovych 18-41
On the semigroup of injective endomorphisms of the semigroup $\mathbf{B}_\omega^{\it F_n}$ which is generated by the family $\it F_n$ of initial finite intervals of $\omega$ PDF (English)
O. V. Gutik, O. B. Popadiuk 42-57
Про симетрійну редукцію (1+3)-вимірного неоднорідного рівняння Монжа–Ампера до алгебраїчних рівнянь PDF
V. M. Fedorchuk, V. I. Fedorchuk 58-64
Метричні оцінки характеристичного визначника багатоточкової задачі для рівняння типу Ейлера PDF
V. S. Il'kiv, M. M. Symotiuk, Ya. O. Sloniovskyi 65-79
Обернені задачі визначення залежного від часу коефіцієнта параболічного рівняння з інволюцією та умовами антиперіодичності PDF
Ya. O. Baranetskij, I. I. Demkiv, P. I. Kalenyuk 80-95
Задача лінійного спряження з багатоточковими умовами у випадку кратних вузлів для строго гіперболічних однорідних рівнянь високого порядку PDF
I. Ya. Savka, I. R. Tymkiv 96-108
Загальна крайова задача для нерівномірно параболічних рівнянь зі степеневими особливостями PDF
I. P. Luste, I. D. Pukal’s’kyi 109-120
Про оцінки спадання розв’язків початково-крайової задачі для системи напівлінійних рівнянь магнітопружності з дисипативним членом у зовнішніх областях PDF
O. M. Botsenyuk 121-127
Математичне моделювання динамічної взаємодії тонкого п’єзокерамічного включення змінної товщини з пружним середовищем за осесиметричного кручення PDF
R. M. Andriychuk, Ya. I. Kunets, V. V. Matus 128-135
Інтегрування рівнянь плоских осесиметричних задач теорії пружності та термопружності для суцільних шаруватих циліндрів PDF
Yu. V. Tokovyy 136-145
Квазістатичний термопружний стан шаруватого функціонально-ґрадієнтного циліндра за врахування теплового випромінювання PDF
B. V. Protsiuk 146-157
Розклинювання пружної півплощини вздовж межової напівнескінченної тріщини PDF
V. I. Ostryk 158-171
Галуження розв’язків нелінійних рівнянь, які виникають у задачах синтезу плоских антенних решіток PDF
M. I. Andriychuk 172-187
Вільні коливання незамкнутих циліндричних оболонок різного еліптичного поперечного перерізу PDF
A. Ya. Grigorenko, M. Yu. Borisenko, E. V. Boychuk, L. Ya. Vasil'eva 188-198
Response of a poroelastic semi-infinite strip to the compression acting upon its lateral sides PDF (English)
N. D. Vaysfeld, Z. Yu. Zhuravlova 199-208
Про оцінку старшого показника Ляпунова моделі хрестоподібних хвиль у прямокутному каналі скінченних розмірів PDF
V. D. Pechuk, T. S. Krasnopolskaya 209-215
Модифікація моделі динаміки змішаної інфекції з урахуванням дифузійних збурень і взаємодії між антигенами PDF
S. V. Baranovsky, A. Ya. Bomba 216-228
Математичне моделювання процесів конвективної дифузії і сорбції у тришаровому пористому тілі. ІІ. Кількісний аналіз концентрації домішкових частинок на границях контакту фаз PDF
O. Yu. Chernukha, Yu. I. Bilushchak 229-240

Хроніка та інформація

Ярослав Михайлович Григоренко (12.10.1927–18.01.2022) PDF
  241-243
Мирон Михайлович Николишин (30.07.1944–04.03.2022) PDF
  244-245


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.