Том 62, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Weight-vibration Pareto optimization of a dual mass flywheel PDF (English)
V. Berbyuk 7-18
Математична модель визначення концентрації водню, за якої відбувається зміна механізму деформування PDF
О. Є. Андрейків, Н. Т. Гембара 19-25
О передаче нагрузки от деформируемой накладки к составной полуплос­кости с межфазными трещинами PDF
В. Н. Акопян, А. А. Амирджанян, Л. В. Акопян 26-37
Напружений стан пружного тіла з жорстким включенням у вигляді ламаної при гармонічному хвильовому навантаженні PDF
В. Г. Попов, О. В. Литвин 38-47
Ефекти від поверхневого натягу сфероциліндричної нанопори у пружному середовищі PDF
Б. М. Стасюк 48-56
Термопружний стан кусково-неоднорідного ортотропного термочутливого циліндра PDF
Б. В. Процюк 57-73
Критический анализ двумерных уравнений теплового баланса композитных пластин, полученных на основе вариационных принципов теории теплопроводности. II. Модельная задача PDF
А. П. Янковский 74-81
Алгоритмизация определения переменных вдоль меридиана физико-механических характеристик материала многослойных композитных оболочек вращения PDF
А. П. Дзюба, В. Н. Сиренко 82-91
Пружне осереднення матеріалів із композиційною мережевою будовою PDF
М. М. Ткачук 92-105
The maxi­mum tensile stress in a micro-periodic composite half-space with slant layering under frictional contact on its surface PDF (English)
P. Sebestianiuk, D. Perkowski, R. Kulchytsky-Zhyhailo 106-112
Контактна взаємодія заздалегідь деформованої товстої плити з параболічним штампом PDF
Г. В. Габрусєв, І. Ю. Габрусєва, Б. Г. Шелестовський 113-119
Волны в системе тонкий слой – полупространство со смешанными граничными условиям PDF
М. В. Белубекян, С. В. Саркисян 120-126
Аналіз форми хвильових пакетів у тришаровій гідродинамічній системі «півпростір – шар – шар з твердою кришкою» PDF
О. В. Авраменко, М. В. Луньова 127-142
Перехідні процеси течії газу в трубопроводі, спричинені локальним витоком PDF
В. Ф. Чекурін, О. М. Химко 143-158
Використання математичного моделювання для вдосконалення масогабаритних показників металогідридних установок PDF
Н. А. Чорна, В. В. Ганчин 159-167

Хроніка та інформація

10-а Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» PDF
  168-169


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.