Контактна взаємодія заздалегідь деформованої товстої плити з параболічним штампом

Г. В. Габрусєв, І. Ю. Габрусєва, Б. Г. Шелестовський

Анотація


У рамках лінеаризованої постановки задачі теорії пружності досліджено напружено-деформований стан заздалегідь деформованої товстої плити, змодельованої попередньо напруженим півпростором, під час її гладкої контактної взаємодії з жорстким осесиметричним параболічним штампом. Парні інтегральні рівняння задачі розв’язано за допомогою подання шуканих функцій у вигляді частинної суми ряду за функціями Бесселя з невідомими коефіцієнтами, для відшукання яких отримано скінченні системи лінійних алгебричних рівнянь. Проаналізовано вплив початкових деформацій та форми штампа на рівень та характер контактних напружень і вертикальних переміщень межової площини плити у випадках стисливого та нестисливого матеріалу. Результати проілюстровано для плити з пружним потенціалом Бартенєва–Хазановича, а також потенціалом гармонічного типу.


Ключові слова


контактні напруження, початкові деформації, параболічний штамп, товста плита, пружний півпростір

Посилання


Бабич С. Ю., Гузь А. Н., Рудницкий В. Б. Контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями применительно к жестким и упругим штампам // Прикл. механика. – 2004. – 40, № 7. – С. 41–69. Те саме: Babich S. Yu., Guz A. N., Rudnitskii V. B. Contact problems for prestressed elastic bodies and rigid and elastic punches // Int. Appl. Mech. – 2004. – 40, No. 7. – P. 744–765. – https://doi.org/10.1023/B:INAM.0000046219.34646.4e

Гриліцький Д. В., Шелестовський Б. Г. Осесиметричні контактні задачі термопружності. − Львів: Вища школа, 1974 − 112 c.

Гузь А. Н., Рудницкий В. Б. Основы теории контактного взаимодействия упругих тел с начальными (остаточными) напряжениями. – Хмельницкий: Изд-во “ПП Мельник”, 2006. – 710 с.

Habrusieva I., Panchuk O., Shelestovskyi B. Contact interaction of the parabolic punch with preliminary stressed plate fixed on the rigid basis // Вісн. Терноп. нац. техн. ун-ту. – 2016. – 82, № 2. – С. 31–37.

Harich J., Lapusta Y., Wagner W. 3D FE-modeling of surface and anisotropy effects during micro-buckling in fiber composites // Compos. Struct. – 2009. – 89, No. 4. – P. 551–555. – https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2008.11.011

Lapusta Y., Harich J., Wagner W. Three-dimensional FE model for fiber interaction effects during microbuckling in composites with isotropic and anisotropic fibers // Commun. Numer. Meth. Eng. – 2008. – 24, No. 12. – P. 2206–2215. – https://doi.org/10.1002/cnm.1084


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.