Том 55, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Про трикутну форму многочленної матриці та її інваріанти відносно напівскалярної еквівалентності PDF
Б. З. Шаваровський 7-20
Про нормальну форму відносно напівскалярної еквівалентності многочленних матриць над полем PDF
В. М. Прокіп 21-26
Метод Ньютона розв’язування оберненої спектральної задачі PDF
Б. М. Подлевський, О. С. Ярошко 27-34
Про часткову попередню групову класифікацію нелінійного п’ятивимірного рівняння Д’Аламбера PDF
В. І. Федорчук 35-43
K-обобщенные G-структуры PDF
В. М. Кузаконь, А. М. Шелехов 44-48
Умови неєдиності розв’язку задачі Діріхле в одиничному крузі у термінах коефіцієнтів диференціального рівняння PDF
В. С. Ільків 49-60
Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з тунельним дефектом в умовах гармонічних коливань поздовжнього зсуву PDF
О. І. Кирилова, В. Г. Попов 61-71
Влияние нелинейностей в граничных условиях на свободные колебания пластин при их геометрически нелинейном деформировании PDF
И. Д. Бреславский, К. В. Аврамов 72-81
Перехідні та усталені динамічні напруження за антиплоскої деформації тіл із тріщинами PDF
Т. Я. Соляр 82-92
Экспериментальное исследование собственных колебаний толстостенной цилиндрической оболочки методом голографической интерферометрии PDF
А. Я. Григоренко, Ю. Г. Золотой, А. П. Пригода, И. Ю. Жук, В. В. Хоришко, А. В. Овчаренко 93-98
Вязкопластическая динамика металлокомпозитных оболочек слоисто-волокнистой структуры при действии нагрузок взрывного типа. ІІ. Обсуждение результатов расчетов PDF
А. П. Янковский 99-110
Механизм потери устойчивости вращающегося составного плоского кругового диска PDF
Д. М. Лила 111-120
Частотні характеристики пружно затиснених консольних шаруватих балок PDF
М. М. Николишин, Б. М. Дівеєв, А. Г. Смольський 121-126
До розв’язання в уточненій постановці задач статики тороїдальних оболонок з жорстко закріпленими торцями PDF
Я. М. Григоренко, Ю. О. Авраменко 127-131
Плоский деформований стан у компактному зразку з нерухомою тріщиною з урахуванням процесу розвантаження PDF
В. Р. Богданов, Г. Т. Сулим 132-138
Термонапружений стан циліндра зі змінними теплофізичними властивостями приповерхневого шару за нагріву об’ємними джерелами тепла PDF
С. В. Панін, Р. М. Мартиняк, Р. М. Швець, О. І. Яцків, Б. Я. Бобик 139-152
Эффективные свойства упрочненных ортотропными волокнами композитных материалов при физической нелинейности компонент PDF
Л. В. Назаренко 153-163
Fundamental solutions to Robin boundary-value problems for time-fractional heat conduction equation in a half-line PDF
Y. Z. Povstenko 164-169
Математическое моделирование тепловых режимов радиоэлектронных плат с размещением источников по схеме «ковёр Серпинского» PDF
К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко 170-177

Хроніка та інформація

Василь Кирилович Романко (28.12.1936–27.09.2012) PDF
  178-180


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.