Термонапружений стан циліндра зі змінними теплофізичними властивостями приповерхневого шару за нагріву об’ємними джерелами тепла

С. В. Панін, Р. М. Мартиняк, Р. М. Швець, О. І. Яцків, Б. Я. Бобик

Анотація


Побудовано структуру розв’язку задачі термопружності для довгого циліндра з тонким приповерхневим шаром, зведені параметри тепловіддачі та теплоємності якого змінюються в часі, за нагріву розподіленими по об’єму джерелами тепла змінної в часі інтенсивності та охолодження навколишнім середовищем. На температуру поверхні циліндра, що входить в структуру розв’язку, отримано інтегро-диференціальне рівняння з інтегральним оператором типу Вольтерра зі змінними коефіцієнтами, для розв’язання якого адаптовано схему методу сплайн-апроксимацій. Проаналізовано розподіл температури та напружень в часі на поверхні циліндра та на різних його глибинах залежно від заданих законів зміни інтенсивності джерел тепла і зведених теплофізичних параметрів приповерхневого шару. Розглянуто можливість підбирання таких змінних теплофізичних параметрів, які би частково компенсували дію залежних від часу джерел тепла.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.