Том 62, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Коректна розв’язність у просторах Гельдера зростаючих функцій модельних крайових задач з початковими умовами і без них для параболічної за Ейдельманом системи PDF
Н. І. Турчина, С. Д. Івасишен 7-25
Розв’язки матричного рівняння AX+YB=C з трикутними коефіцієнтами PDF
Н. С. Джалюк 26-31
Стабільний ранг деяких класів некомутативних кілець PDF
А. М. Білоус, А. І. Гаталевич 32-37
Диференціально-різницеві ітераційні методи декомпозиції області для задачі про контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів PDF
І. І. Прокопишин, С. М. Шахно 38-52
Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів податливої на зсув в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсорами PDF
І. Ф. Киричок, Я. О. Жук, О. А. Чернюшок, А. П. Тарасов 53-61
Термопружна поведінка податливої до зсувів нескінченно довгої циліндричної оболонки під дією джерел тепла змінної потужності PDF
О. В. Максимук, Н. В. Гануліч-Манукян 62-73
Нестаціонарне осесиметричне температурне поле необмеженого циліндра зі змінними по товщині теплофізичними характеристиками PDF
Б. В. Процюк, В. М. Синюта 74-81
Узагальнені граничні умови радіаційно-конвективного теплообміну тіл зі середовищем через багатошарові неплоскі покриття PDF
В. А. Шевчук 82-97
Керування двовимірними стаціонарними температурними напруженнями півпростору за допомогою зовнішнього теплового навантаження PDF
А. В. Ясінський, Ю. В. Токовий 98-106
Критический анализ двумерных уравнений теплового баланса композитных пластин, полученных на основе вариационных принципов теории теплопроводности. I. Общие двумерные теории PDF
А. П. Янковский 107-119
О напряженно-деформированном состоянии эллиптических цилиндров в пространственной постановке PDF
А. Я. Григоренко, С. Н. Яремченко 120-126
Вплив міжфазних зсувних тріщин біля кутової точки межі поділу середовищ біоднорідного тіла на напружений стан в околі цієї точки PDF
В. М. Назаренко, О. Л. Кіпніс 127-134
Розрахунок концентрації напружень біля штампів, отворів та тріщин у півплощині на основі методу інтегральних рівнянь і розв’язків Ґріна PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр 135-145
Рівновага пружної півплощини з жорстко закріпленою межею, яка послаблена похилим розрізом PDF
А. В. Ловейкін 146-160


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.