Том 62, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Коректна розв’язність у просторах Гельдера зростаючих функцій модельних крайових задач з початковими умовами і без них для параболічної за Ейдельманом системи
Н. І. Турчина, С. Д. Івасишен 7-25
Розв’язки матричного рівняння AX+YB=C з трикутними коефіцієнтами
Н. С. Джалюк 26-31
Стабільний ранг деяких класів некомутативних кілець
А. М. Білоус, А. І. Гаталевич 32-37
Диференціально-різницеві ітераційні методи декомпозиції області для задачі про контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів
І. І. Прокопишин, С. М. Шахно 38-52
Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів податливої на зсув в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсорами
І. Ф. Киричок, Я. О. Жук, О. А. Чернюшок, А. П. Тарасов 53-61
Термопружна поведінка податливої до зсувів нескінченно довгої циліндричної оболонки під дією джерел тепла змінної потужності
О. В. Максимук, Н. В. Генуліч-Манукян 62-73
Нестаціонарне осесиметричне температурне поле необмеженого циліндра зі змінними по товщині теплофізичними характеристиками
Б. В. Процюк, В. М. Синюта 74-81
Узагальнені граничні умови радіаційно-конвективного теплообміну тіл зі середовищем через багатошарові неплоскі покриття
В. А. Шевчук 82-97
Керування двовимірними стаціонарними температурними напруженнями півпростору за допомогою зовнішнього теплового навантаження
А. В. Ясінський, Ю. В. Токовий 98-106
Критический анализ двумерных уравнений теплового баланса композитных пластин, полученных на основе вариационных принципов теории теплопроводности. I. Общие двумерные теории
А. П. Янковский 107-119
О напряженно-деформированном состоянии эллиптических цилиндров в пространственной постановке
А. Я. Григоренко, С. Н. Яремченко 120-126
Вплив міжфазних зсувних тріщин біля кутової точки межі поділу середовищ біоднорідного тіла на напружений стан в околі цієї точки
В. М. Назаренко, О. Л. Кіпніс 127-134
Розрахунок концентрації напружень біля штампів, отворів та тріщин у півплощині на основі методу інтегральних рівнянь і розв’язків Ґріна
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр 135-145
Рівновага пружної півплощини з жорстко закріпленою межею, яка послаблена похилим розрізом
А. В. Ловейкін 146-160


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.