Том 45, № 4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст
  1-6

Статті

"... всю силу на науку клав" (до 75-річчя від дня народження професора В. Я. Скоробогатька)
В. О. Пелих, Б. Й. Пташник 7-9
Список наукових праць В. Я. Скоробогатька
Редакційна Колегія 10-18
Про властивості розв'язків 2$\vec{b}$-параболічних систем у необмежених за часовою змінною областях
Т. М. Балабушенко, С. Д. Івасишен 19-26
Мішана задача для напівлінійного ультрапараболічного рівняння
Г. М. Барабаш, С. П. Лавренюк, Н. П. Процах 27-34
Динамічні процеси в пружних системах з урахуванням нелінійного взаємовпливу різних форм руху
Я. Й. Бурак, П. І. Каленюк, О. Я. Мічуда 35-39
Математичні проблеми нелінійної механіки пружних систем
Я. Й. Бурак, Г. І. Мороз 40-46
Спектральна задача для інтегро-диференціального рівняння другого порядку з інтегральними умовами
В. М. Вігак, Ю. В. Токовий, Ю. Г. Єршов 47-52
Повний опис точкового вибуху в неоднорідному середовищі в рамках радіаційної газодинаміки
Б. І. Гнатик, О. Л. Петрук 53-60
Збіжність розвинення відношення функцій Лаурічелли $F_D$ у гіллястий ланцюговий дріб
Н. П. Гоєнко 61-66
Задача з вільною межею для рівняння дифузії в прямокутнику
М. І. Іванчов 67-75
Властивості інтегралів типу похідних від об'ємних потенціалів для 2$\vec{b}$-параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський 76-86
Двоточкова нелокальна крайова задача для системи неоднорідних рівнянь із частинними похідними
В. С. Ільків 87-94
Застосування узагальненої схеми відокремлення змінних для опису самоспряжених розширень мінімального оператора
П. І. Каленюк, З. М. Нитребич 95-101
Технологія Кавагучі для простору Скоробогатька
Р. Я. Мацюк 102-106
Багатоточкова задача для лінійних систем рівнянь з частинними похідними
М. М. Симотюк 107-118
Аналог теореми Штерна–Штольца для двовимірних неперервних дробів
О. М. Сусь 119-123
Процеси дифузії в тілі з регулярною структурою
Є. Я. Чапля, О. Ю. Чернуха 124-131
The numerical schemes of measure determination for the geometric measurable objects
V. M. Kolodyazhny, A. O. Shevchenko 132-137
New subspaces of polynomials and analytic functions on Banach spaces
O. V. Lopushansky, A. V. Zagorodnyuk 138-


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.