Том 44, № 3

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
 

Статті

The combinatorics of gradient-like flows and foliations on closed surfaces: III. The problem of realization and some estimates
L. P. Plachta 7-16
Про однокольорові симетричні множини при 2-фарбуваннях груп
Ю. В. Гришко 17-19
H-замкнені топологічні напівгрупи та λ-розширення Брандта
О. В. Гутік, К. П. Павлик 20-28
Про структуру банахового сепарабельного простору
О. С. Гаврилів 29-32
Класична приєднана матриця для ермітової над тілом
І. І. Кирчей 33-48
Про застосування методу симетрування до одного класу узагальнених спектральних задач з параметром у крайових умовах
Б. М. Подлевський 49-55
Існування та регулярність розв'язку однієї крайової задачі для диференціальних рівнянь третього порядку
К. О. Буряченко 56-65
Поділено-різницевий метод розв'язування рівняння Янга–Бакстера
А. І. Балінський 66-69
Чисельне розв'язування нелінійних задач синтезу випромінюючих систем при застосуванні енергетичного критерію
П. О. Савенко 70-81
Побудова інтегральних зображень розв'язків тривимірних динамічних задач математичної теорії тріщин з використанням співвідношення Папковича–Нойбера
В. В. Михаськів 82-87
Контактна задача для міжфазної напівнескінченної тріщини
В. І. Острик, А. Ф. Улітко 88-95
Термомеханічна зв'язана теорія шаруватих оболонок з пасивними фізично нелінійними непружними шарами та розподіленими п'єзоелектричними включеннями для контролю нестаціонарних коливань
В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Я. О. Жук, Т. В. Карнаухова 96-106
Математичне моделювання фотостимульованої дифузії домішок у частково прозорих твердих тілах
О. Р. Гачкевич, Т. Л. Курницький, Р. Ф. Терлецький 107-119
Модель термопружності тіл із початковими пружними деформаціями
В. Ф. Чекурін 120-127
Heat conduction problem in a transversally isotropic body with a circular crack system
B. Rogowski 128-134
Визначення стаціонарних і нестаціонарних температур у багатозв'язних просторі та шарі
В. М. Максимович, В. В. Геворгян, Т. Я. Соляр 135-139
Високошвидкісне локальне нагрівання поверхні півпростору лінійним розподіленим потоком тепла
О. О. Євтушенко, В. М. Семерак 140-146

Хроніка та інформація

До 70-річчя М. Ю. Швайка
  147-


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.