Том 64, № 4

DOI: 10.15407/mmpmf2021.64.4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-4

Статті

Побудова квазігруп із властивостями оборотності PDF
F. M. Sokhatsky, A. V. Lutsenko, I. V. Fryz 5-17
Про стандартні форми пар матриць над кільцем цілих ґауссових чисел відносно (z,k)–еквівалентності PDF
N. B. Ladzoryshyn, V. M. Petrychkovych 18-24
Адекватні властивості дільників матриць PDF
A. M. Romaniv, V. P. Shchedryk 25-31
Первинні та відгалужені розв’язки у задачі про апроксимацію фінітної функції модулем подвійного дискретного перетворення Фур’є PDF
P. O. Savenko 32-46
Побудова розв’язків рівняння Гельмгольца в циліндричній системі координат у вигляді однорідних поліномів за двома біортогональними системами функцій PDF
O. V. Veselovska, V. V. Dostojna, K. T. Drohomyretska 47-54
Скінченноелементний аналіз параметрів руйнування в п’єзоелектричному біматеріалі з міжфазною тріщиною при різних типах граничних умов на її берегах PDF
V. J. Adlucky, M. S. Levchenko, V. V. Loboda 55-67
Вплив зосереджених сил на міжфазне включення, що перебуває в умовах гладкого контакту в неоднорідному трансверсально-ізотропному просторі PDF
O. F. Kryvyi, Yu. O. Morozov 68-81
Розв’язок задачі про напружений стан замкненої пружно-пластичної циліндричної оболонки з тріщиною у комплексній формі PDF
I. S. Kostenko, T. M. Nykolyshyn, M. Y. Rostun 82-91
Визначення прогинів пластин при локалізованих навантаженнях PDF
T. Ya. Solyar, O. I. Solyar 92-106
Математичне моделювання процесів конвективної дифузії і сорбції у тришаровому пористому тілі. І. Масоперенесення домішкових частинок з поровим розчином PDF
O. Yu. Chernukha, Yu. I. Bilushchak 107-116
Періодична контактна задача для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі PDF
O. V. Maksymuk, I. M. Vasylkiv, Yu. V. Sachuk 117-123
Динаміка гнучких елементів приводу під дією імпульсних збурень PDF
A. I. Andrukhiv, N. M. Huzyk, B. I. Sokil, M. B. Sokil 124-132
Mathematical modeling of the gas-filtration in the bottomhole zone of underground gas-storage wells using fractional derivatives PDF (English)
N. B. Lopuh, Ya. D. Pyanylo 133-140
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2021 рік (том 64) PDF
  141-143


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.