Том 46, № 3

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Задача з періодичними за часовою змінною умовами для слабко нелінійних гіперболічних рівнянь PDF
В. М. Поліщук, Б. Й. Пташник 7-14
Задача Коші для $\vec{2b}$-па­­раболічних систем із виродженням на по­чат­ко­­вій гіперплощині PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський 15-24
Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич 25-31
Багатовимірні узагальнення неперервних дробів PDF
Д. І. Боднар 32-39
Multipoint formula based on associated continued fraction PDF (English)
Kh. Yo Kuchmins'ka, S. M. Vozna 40-47
Об одном представлении средних Чезаро отрицательного порядка двойных ортогональных рядов PDF
Л. Г. Коваленко 48-53
Апроксимаційні простори між банаховим простором і векторами експоненціального типу PDF
О. В. Лопушанський, М. І. Дмитришин 54-60
Побудова зв’язності Кар­та­на та асоці­йо­ваних нелокальних скінчен­но­вимірних редукцій на інтегральному джет-під­­многовиді для інверсної модифікованої дина­міч­ної системи Корте­вега – де Фріза PDF
М. М. Притула, О. В. Воробйова 61-73
Об одном методе получения интегральных преобразований с применением к построению точных решений краевых задач математической физики PDF
Г. Я. Попов 74-89
Особливості розвитку теорії пружних нелінійних хвиль PDF
Я. Я. Рущицький 90-105
Випромінювання звуку пружним круговим циліндром, що обертається навколо своєї осі зі змінною кутовою швидкістю PDF
О. О. Піддубняк 106-115
Плоские магнитоупругие волны в анизотропных идеально проводящих средах PDF
З. Н. Даноян 116-120
Некласична модель плоскої деформації тіла з щілиною при поперечному зсуві PDF
В. В. Божидарник, В. А. Галазюк, В. В. Лаба, Г. Т. Сулим 121-132
Математичні проблеми томографії тензорних полів у твердих тілах із залишковими напруженнями PDF
В. Ф. Чекурін 133-148
Роль фазы и фазовых методов в теории и ее приложениях PDF
М. И. Киселев 149-150
Структура розв’язків задачі синтезу мікросмужкової решітки за заданою амплітудною діаграмою напрямленості PDF
П. О. Савенко 151-165
Синтез лінійної антенної решітки з хвилеводними випромінювачами PDF
М. І. Андрійчук 166-173

Хроніка та інформація

П’ятий українсько-польський науковий симпозіум «Актуальні задачі механіки неоднорідних структур» PDF
  174-174


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.