Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними

П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич

Анотація


Запропоновано диференціально-символьний метод дослідження нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними першого порядку за часом і, взагалі кажучи, нескінченного порядку за про­сторовими змінними. Побудовано розв'язок цієї задачі у класі аналітичних вектор-функцій з певними обмеженнями на порядок зростання за просторо­вими змінними, а також у класах функцій, компоненти яких для фіксованого t є квазіполіномами спеціального вигляду. Досліджено множину нетривіаль­них розв'язків однорідної системи рівнянь з однорідною нелокальною крайо­вою умовою.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.