Том 47, № 2

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Наближення відношення функцій Лаурічелли $F_D$ гіллястим ланцюговим дробом типу Ньорлунда у комплексній області PDF
Т. М. Антонова, Н. П. Гоєнко 7-15
Інтерполяція спектральних підпросторів диференціальних операторів Трікомі PDF
М. І. Дмитришин 16-21
Про збіжність неперервного $\it J$-дробу PDF
С. М. Возна 22-29
Симетрії просторів аналітичних функцій на банахових просторах PDF
А. В. Загороднюк, І. В. Чернега 30-34
Асимптотичні властивості випадкових еволюцій, побудованих на основі розв’язків систем звичайних диференціальних рівнянь
Я. І. Єлейко, Ю. В. Жерновий 35-43
Розподіли експоненціального типу і функціональне числення PDF
В. Я. Лозинська, О. М. М'яус 44-49
Entire functions with prescribed growth PDF (English)
O. Luzyn 50-59
On dual version of Weisfeiler – Lehman algorithm PDF (English)
O. V. Verbitsky 60-64
Паракомпактність і лебегівська класифікація
В. К. Маслюченко, О. В. Маслюченко, В. В. Михайлюк 65-72
Узагальнені функції на кубі гільбертового простору PDF
М. А. Митрофанов 73-77
Оператори композиції на просторах аналітичних функцій гільбертового простору PDF
З. Г. Новосад 78-83
Напівгладкі звуження додатно визначеного оператора та їхні власні розширення PDF
Г. М. Піпа, О. Г. Сторож 84-89
Про суму і максимальний член рядів, подібних до рядів Тейлора – Діріхле PDF
О. Б. Скасків, О. М. Трусевич, І. Б. Киричинська 90-94
Про топологічний ізоморфізм алгебри розподілів з носіями в конусі комутанту напівгрупи зсувів PDF
А. В. Соломко, О. В. Лопушанський, С. В. Шарин 95-99
Гамільтонова редукція типу Неймана системи Деві – Стюартсона PDF
О. Є. Гентош 100-107
Задача без початкових умов для гіперболічної системи першого порядку PDF
Н. І. Гузіль, С. П. Лавренюк 108-115
Задача з косою похідною для сингулярних еліптичних рівнянь PDF
І. Д. Пукальський 116-123
До чисельного розв’язування варіаційних задач локально ґрадієнтної механіки з використанням апроксимацій рухомих найменших квадратів PDF
Б. Л. Боженко, Т. С. Нагірний 124-128
Исследование корней характеристического уравнения плоских магнитоупругих волн для идеально проводящих анизотропных сред PDF
З. Н. Даноян 129-137
Пластичні зони при зсуві біля прямокутного і закругленого вирізів сталої ширини PDF
В. А. Кривень, М. І. Яворська 138-144
До вивчення віброеволюційних явищ в нелінійній механіці спряжених полів PDF
В. Ф. Кондрат 145-150
Математичне моделювання руху великострумного пучка заряджених частинок у самоузгодженому 3D-полі
Б. А. Остудін, А. В. Романенко 151-162
Ітераційна схема розв’язування нелінійних крайових задач типу нестаціонарної теплопровідності PDF
Я. Д. П'янило, В. С. Попович, А. Я. П'янило 163-167
О магнитоупругих колебаниях трансверсально-изотропных пластин с учетом деформаций сдвига PDF
С. В. Саркисян, А. С. Погосян 168-172
Дифузія домішки у випадково неоднорідному волокнистому шарі PDF
О. Ю. Чернуха 173-180
Про обмеженість індексу цілого розв’язку одного диференціального рівняння PDF
М. В. Заболоцький, З. М. Шеремета 181-185
Опуклість цілих розв’язків одного диференціального рівняння PDF
З. М. Шеремета, М. М. Шеремета 186-191


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.