Том 63, № 1

DOI: 10.15407/mmpmf2020.63.1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Максимально акретивні та невід’ємні розширення невід’ємного лінійного відношення PDF
O. G. Storozh 7-20
Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями сильно регулярних за Біркгофом крайових умов для диференціального оператора парного порядку PDF
Ya. O. Baranetskij, I. I. Demkiv, P. I. Kalenyuk 21-36
Алгоритмічна реалізація точної триточкової різницевої схеми для задачі Штурма – Ліувілля PDF
A. V. Kunynets, M. V. Kutniv, N. V. Khomenko 37-51
Аналіз задачі про гармонічні хвилі в пружних тілах і її h-адаптивна скінченноелементна апроксимація PDF
H. A. Kvasnytsya, H. A. Shynkarenko 52-64
Скінченноелементний аналіз пружно-пластичного стану площини з еліптичним включенням при наявності міжфазної тріщини PDF
V. Ya. Adlutsky, V. V. Loboda 65-74
Асимптотичний підхід у динамічних задачах теорії пружності для тіл з тонкими пружними включеннями PDF
Ya. I. Kunets, V. V. Matus 75-93
Двовимірні динамічні задачі теорії пружності, що зводяться до сингулярних інтегральних рівнянь з нерухомими особливостями PDF
V. G. Popov 94-105
Контакт берегів міжфазної напівнескінченної тріщини PDF
V. I. Ostrik 106-121
Фундаментальні розв’язки для кусково-однорідного трансверсально-ізотропного пружного простору PDF
O. F. Kryvyi, Yu. O. Morozov 122-132
Особливості контактної взаємодії і зношування тонкостінних елементів конструкцій PDF
O. V. Maksymuk 133-148
Відтворення теплового навантаження функціонально-ґрадієнтної порожнистої кулі за поверхневими переміщеннями PDF
R. M. Kushnir, A. V. Yasinskyy, Yu. V. Tokovyy 149-160
Математична модель для визначення температури поверхні, покритої теплоізоляційним шаром PDF
V. F. Chekurin, Yu. V. Boychuk 161-172
Влияние формы и геометрических параметров кламмеров на прочность и удерживающее усилие съемных ортопедических протезов PDF
V. L. Bogdanov, A. Ya. Grigorenko, G. V. Sorochenko, N. N. Tormakhov 173-180
Оптимізація параметрів стоп і законів руху двоногого крокуючого робота PDF
M. V. Demydyuk, B. A. Lytwyn 181-200

Хроніка та інформація

До 90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. С. Кіта PDF
  201-203


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.