Том 59, № 3

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Про розвиток досліджень термомеханічної поведінки термочутливих тіл PDF
Р. М. Кушнір, В. С. Попович, Б. В. Процюк 7-27
Прямі та обернені задачі термомеханіки стосовно оптимізації та ідентифікації термонапруженого стану деформівних твердих тіл PDF
Б. М. Калиняк, Ю. В. Токовий, А. В. Ясінський 28-42
Про ядро двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом PDF
З. М. Нитребич, О. М. Маланчук 43-54
Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженнями PDF
І. М. Ісарюк, І. Д. Пукальський 55-67
Структура матриць рангу один над областю головних ідеалів відносно перетворення подібності PDF
В. М. Прокіп 68-76
Геометричні аспекти аналітичних функцій PDF
Л. Л. Безкоровайна 77-88
Про поєднання перетворення Лаґерра і методу граничних елементів для розв’язування інтегральних рівнянь з ядром із запізненням PDF
Святослав Володимирович Літинський, Юрій Анатолійович Музичук, Анатолій Омелянович Музичук 89-101
Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге – Кутта применительно к начально-краевым задачам для уравнений параболического типа. II. Неявные методы PDF
А. П. Янковский 102-119
Связанная задача термоупругости слоистых композитных оболочек вращения. II. Прикладные задачи PDF
Ю. В. Немировский, А. И. Бабин 120-136
Ефективний контактний термоопір регулярно текстурованих тіл за наявності міжконтактного теплопровідного середовища та явище термічної ректифікації PDF
К. А. Чумак, Р. М. Мартиняк 137-146
Двовимірна задача термопружності для півпростору за тепловиділення у паралельній до його межі стрічковій області PDF
Г. С. Кіт, Н. М. Івасько 147-155
The influence of temperature on the cyclic properties of the transversely isotropic nanocomposite system under kinematic harmonic loading PDF (English)
M. Hashemi, Y. A. Zhuk 156-168
Нелінійні другі гармоніки локалізованих хвиль зсуву в анізотропному шарі між анізотропними півпросторами за умов неідеального контакту PDF
В. П. Шевченко, Н. В. Жоголева 169-179
Математичне моделювання процесів руйнування пластин із системами тріщин за дії довготривалих навантажень, підвищених температур і корозійного середовища PDF
О. Є. Андрейків, І. Я. Долінська, А. Р. Лисик, Н. Б. Сас 180-189


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.