Математичне моделювання процесів руйнування пластин із системами тріщин за дії довготривалих навантажень, підвищених температур і корозійного середовища

О. Є. Андрейків, І. Я. Долінська, А. Р. Лисик, Н. Б. Сас

Анотація


Сформульовано розрахункові моделі для визначення довговічності пластин із системами тріщин за дїі довготривалих силових навантажень при наявнос­ті підвищених температур і корозійних середовищ. Ці моделі базуються на використанні відомих основних механізмів поширення тріщин повзучості, корозійного руйнування, першого закону термодинаміки (балансу енергетич­них складових і швидкостей їх зміни) в металевій пластині, що містить систему макротріщин і піддається дії довготривалого розтягу і корозійного середовища за підвищених температур. Розглянуто випадок двоперіодичної системи тріщин.

 

Андрейків О. Є., Долінська І. Я., Лисик А. Р., Сас Н. Б. Математичне моделювання процесів руйнування пластин із системами тріщин за дії довготривалих навантажень, підвищених температур і корозійного середовища // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2016. – 59, № 3. – С. 180–189.

Translation: Andreikiv  О. Ye., Dolins’ka І. Ya., Lysyk А. R., Sas N. B. Mathematical modeling of fracture processes in plates with systems of cracks under the action of long-term loads, high temperatures, and corrosive media // J. Math. Sci. – 2019. – 236, No. 2. – P. 212–223. https://doi.org/10.1007/s10958-018-4107-3


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.