Про ядро двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом

З. М. Нитребич, О. М. Маланчук

Анотація


Досліджено задачу для однорідного рівняння із частинними похідними друго­го порядку за часовою змінною, за якою задано однорідні двоточкові умови, та в загальному нескінченного порядку за іншою (просторовою) змінною. До­ведено, що досліджувана задача має лише тривіальний розв'язок, якщо харак­теристичний визначник є відмінним від тотожного нуля. У випадку, коли множина нулів характеристичного визначника задачі є непорожньою, вказа­но спосіб побудови нетривіальних розв'язків задачі.

 

Нитребич З. М., Маланчук О. М. Про ядро двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2016. – 59, № 3. – С. 43–54.

Translation: Nytrebych Z. M., Malanchuk O. M. On the kernel of a two-point problem for a partial differential equation of the second order in time // J. Math. Sci. – 2019. – 236, No. 1. – P. 35–52. https://doi.org/10.1007/s10958-018-4096-2


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.