Нелінійні другі гармоніки локалізованих хвиль зсуву в анізотропному шарі між анізотропними півпросторами за умов неідеального контакту

В. П. Шевченко, Н. В. Жоголева

Анотація


Побудовано чисельно-аналітичний розв'язок задачі про генерацію нелінійних других гармонік при поширенні пружних симетричних локалізованих хвиль зсуву в кристалічному шарі класу m3m кубічної системи, розташованому між однотипними кристалічними півпросторами аналогічного класу ан­ізотропії, у випадку неідеального ковзного контакту складових хвилеводу. Визначено аналітичну форму функцій хвильових переміщень для нелінійних ангармонічних збурень, що є хвилями поздовжньо-зсувного типу, та здійсне­но числові дослідження амплітудно-частотних характеристик других гар­монік для монохроматичних локалізованих хвиль у шарі з монокристалу германію між півпросторами з монокристалу кремнію.

 

Шевченко В. П., Жоголева Н. В. Нелінійні другі гармоніки локалізованих хвиль зсуву в анізотропному шарі між анізотропними півпросторами за умов неідеального контакту // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2016. – 59, № 3. – С. 169–179.

Translation: Shevchenko V. P., Zhogoleva N. V. Nonlinear second harmonics of localized shear waves in an anisotropic layer between anisotropic half spaces under the conditions of imperfect contact // J. Math. Sci. – 2019. – 236, No. 2. – P. 199–211. https://doi.org/10.1007/s10958-018-4106-4


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.