Прямі та обернені задачі термомеханіки стосовно оптимізації та ідентифікації термонапруженого стану деформівних твердих тіл

Б. М. Калиняк, Ю. В. Токовий, А. В. Ясінський

Анотація


Наведено основні етапи розвитку започаткованої професором В. М. Вігаком тематики досліджень, яка стосується теорії і методів оптимального ке­рування тепловими процесами і термонапруженим станом деформівних твердих тіл, теорії обернених задач теплопровідності і термомеханіки, математичних методів механіки деформівного твердого тіла. Відзначено тісний зв'язок отриманих теоретичних результатів із прикладними проблемами теплоенергетики, які спонукали до розв'язування відповідних задач. Відмічено вклад науковців Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України у розвиток вказаної проблематики. Проаналізовано перспективи подальшого розвитку таких досліджень, а також окремі стадії життєвого та творчого шляху професора В. М. Вігака.

 

Калиняк Б. М., Токовий Ю. В., Ясінський А. В. Прямі та обернені задачі термомеханіки стосовно оптимізації та ідентифікації термонапруженого стану деформівних твердих тіл // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2016. – 59, № 3. – С. 28–42.

Translation: Kalynyak B. M., Tokovyy Yu. V., Yasinskyy A. V. Direct and inverse problems of thermomechanics concerning the optimization and identification of the thermal stressed state of deformed solids // J. Math. Sci. – 2019. – 236, No. 1. – P. 21–34. https://doi.org/10.1007/s10958-018-4095-3


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.