Том 49, № 2

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Оцінки знизу величин типу та нижнього типу δ-субгармонічних функцій порядку, меншого від одиниці PDF
М. В. Заболоцький, С. І. Тарасюк 7-11
Групи з умовою мінімальності для підгруп, які не є розширеннями скінченних груп за допомогою нільпотентних PDF
Л. В. Йоник 12-16
Про диференціювання майже-кілець PDF
І. І. Ліщинський 17-20
М-еквівалентність пар і відображень PDF
Н. М. Пирч 21-26
Оператори одночасного продовження часткових ультраметрик PDF
І. З. Стасюк 27-32
Одна багатоточкова задача для неоднорідного еволюційного рівняння першого порядку у банаховому просторі PDF
Л. С. Баб'як-Білецька, О. Л. Горбачук 33-36
Статистичні властивості двовимірного оптимального портфеля PDF
Т. Д. Боднар 37-42
Ознаки повноти множини кореневих векторів регулярних еліптичних операторів PDF
М. І. Дмитришин 43-47
Гіперциклічні оператори композиції на просторах аналітичних функцій PDF
А. В. Загороднюк, З. Г. Новосад 48-51
Оператор зсуву у просторі симетричних аналітичних функцій на l1 PDF
І. В. Чернега 52-57
Визначникове зображення оберненої матриці Дразіна PDF
І. І. Кирчей 58-64
Числення в конусі секторіальних операторів з від’ємним типом і аналітичні півгрупи PDF
А. О. Лопушанський 65-73
Узагальнення однієї теореми Гарді – Літтлвуда PDF
І. Е. Чижиков 74-79
Властивості похідних цілого розв’язку одного диференціального рівняння PDF
З. М. Шеремета 80-85
Чисельний алгоритм розв’язування лінійних багатопараметричних задач на власні значення PDF
Б. М. Подлевський 86-89
Про ітераційні методи в умовах неперервності за Гельдером поділених різниць другого порядку PDF
С. М. Шахно, О. М. Макух 90-98
Деякі властивості розв’язків параболічних варіаційних нерівностей зі змінним степенем нелінійності PDF
О. М. Бугрій, О. Т. Панат 99-107
Еліптична варіаційна нерівність в необмежених областях PDF
І. М. Медвідь 108-116
Boundedness of weak solutions to nondiagonal singular parabolic system equations PDF (English)
D. V. Portnyagin 117-125
Вагові класи коректності розв’язку змішаної задачі в необмеженій області для лінійної гіперболічної системи PDF
П. Я. Пукач 126-136
Однородные решения трехмерных динамических задач изотропных пластин с граничными условиями типа диафрагмы PDF
Е. В. Алтухов 137-141
Про вплив домішок на частоти власних коливань шару PDF
О. Р. Грицина, Т. С. Нагірний 142-147
Розв’язування плоскої статичної задачі термопружності для локально-неоднорідного тіла поєднанням методів граничних, приграничних та скінченних елементів PDF
Р. В. Гудзь, Л. М. Журавчак, А. Т. Петльований 148-156
Взаємодія циліндричної оболонки з тонкостінними підкріпленнями PDF
М. А. Сухорольський, О. А. Микитюк, І. П. Лисий 157-162
Аналітичний опис неусталеної повзучості металів після механотермічної обробки PDF
А. К. Русинко 163-170


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.