Том 57, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Розв'язність задачі Неймана в крузі для правильно еліптичних рівнянь четвертого порядку PDF
К. О. Буряченко, А. І. Харабара 7-17
Про збіжність прискореного методу Ньютона при узагальнених умовах Ліпшиця PDF
С. М. Шахно 18-25
Про виділення особливостей при чисельному розв'язанні інтегральних рівнянь теорії потенціалу PDF
О. Д. Поліщук 26-34
Півкільце у спектрі алгебри симетричних аналітичних функцій на просторі $l_1$ PDF
І. В. Чернега 35-40
Схеми декомпозиції області на основі методу штрафу для задач про ідеальний контакт пружних тіл PDF
І. І. Прокопишин 41-56
Осесимметричная задача для упругого цилиндра конечной длины с защемленной боковой поверхностью при учете собственного веса PDF
Г. Я. Попов, Ю. С. Процеров 57-68
Пружна рівновага простору з викривленим тонким пружним включенням за поздовжнього зсуву PDF
К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим 69-80
Напружений стан оболонки двоякої кривини з двома колінеарними тріщинами при згинальному навантаженні PDF
К. М. Довбня, Ю. В. Григорчук 81-85
Про ефективний підхід до визначення динамічних напружень у шаруватих кільцевих пластинках на основі формули Пруднікова для обернення перетворення Лапласа PDF
Т. Я. Соляр 86-96
Математичні моделі для оцінки залишкового ресурсу пластин з системами тріщин за дії довготривалого статичного навантаження, високої температури і водню PDF
О. Є. Андрейків, Н. В. Яворська, В. З. Кухар 97-104
Условия прохождения волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью PDF
О. В. Авраменко, В. В. Нарадовый, И. Т. Селезов 105-114
Дискретна математична модель задачі дифракції Е-поляризованої хвилі на щілинах в імпедансній площині PDF
К. В. Несвіт 115-124
Mathematical model of scattering of a polarized wave on impedance strips located on screened dielectric layer PDF (English)
Yu. V. Gandel', V. D. Dushkin 125-132
Вплив нагрівання на приповерхневу неоднорідність електромеханічних полів у діелектриках PDF
О. Р. Грицина 133-144
Определение собственных частот эллиптической оболочки постоянной толщины методом конечных элементов PDF
В. Д. Будак, А. Я. Григоренко, М. Ю. Борисенко, Е. В. Бойчук 145-152
Некласичні періодичні функції: їх обчислення і застосування PDF
М. П. Плахтієнко 153-166


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.