Том 63, № 4

DOI: 10.15407/mmpmf2020.63.4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-4

Статті

Нелокальна крайова задача для рівняння з оператором диференціювання z∂⁄∂z в уточненій шкалі просторів Соболєва PDF
V. S. Ilkiv, N. I. Strap, I. I. Volyanska 5-16
Багатоточкова крайова задача оптимального керування для параболічних рівнянь з виродженням PDF
I. D. Pukal's'kyi, B. O. Yashan 17-33
Асимптотична поведінка деяких типів розв’язків диференціальних рівнянь із нелінійностями різного типу PDF
N. P. Kolun 34-45
Про графи та M-еквівалентність PDF
N. M. Pyrch 46-53
Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для задачі Штурма – Ліувілля PDF
A. V. Kunynets, M. V. Kutniv, N. V. Khomenko 54-62
Збіжність методу регуляризації знаходження нормального квазірозв’язку в задачах з вільною фазою із цілком неперервним оператором PDF
Yu. P. Topolyuk 63-72
Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорсткою, гладко або гнучко закріпленою межею за дії джерел тепла PDF
H. S. Kit, N. M. Ivas'ko 73-80
Математичне моделювання і поляриметрія термонапруженого стану в частково прозорому тілі з урахуванням впливу теплового випромінювання PDF
O. R. Hachkevych, I. Ye. Matyash, I. A. Minaylova, O. M. Mishchuk, B. K. Serdega, R. F. Terlets'kyi, M. B. Brukhal' 81-95
3D dynamic analysis of layered elastic shells PDF (English)
L. A. Aghalovyan, L. G. Ghulghazaryan, J. D. Kaplunov, D. A. Prikazchikov 96-108
Дослідження початкового етапу руйнування кусково-однорідного тіла з міжфазною тріщиною при стисканні вздовж межі поділу PDF
A. O. Kamins'kyi, M. V. Dudyk, Yu. V. Reshitnyk, V. M. Fen'kiv 109-121
Пружно-пластична задача для однобічно відшарованого тонкого включення під зсувним навантаженням PDF
V. A. Kryven', V. B. Valiashek, L. I. Tsymbaliuk, N. I. Blashchak 122-127
Чисельне моделювання поверхневого зміцнення півпростору при імпульсному тепловому навантаженні з урахуванням залежностей непружних характеристик від фазового складу матеріалу PDF
N. D. Yakovenko, I. K. Senchenkov 128-138
Математичні моделі для контролю цілісності лінійної частини магістральних газопроводів PDF
V. F. Chekurin, O. M. Khymko 139-149

Хроніка та інформація

Кіт Григорій Семенович (05.03.1930–11.12.2020) PDF
  150-151
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2020 рік (том 63) PDF
  152-155


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.