Том 48, № 4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Про слабку апроксимацію у лінійних алгебраїчних групах над псевдоглобальними полями PDF
В. І. Андрійчук 7-13
Про розв’язки матричних многочленних рівнянь і подібність матриць PDF
Н. С. Джалюк, В. М. Петричкович 14-19
Матриця значень на системі коренів діагональних елементів матриці та її застосування PDF
В. Р. Зеліско, В. П. Щедрик 20-29
Про аксіоматизовність класу некомутативних прюферових кілець PDF
М. Я. Комарницький, І. О. Мельник 30-37
Про подібність наборів матриць і квазідіагональну еквівалентність матриць PDF
Б. З. Шаваровський 38-42
Про спільні дільники матриць над факторіальними областями PDF
В. М. Прокіп 43-50
Про функціональні базиси диференціальних інваріантів першого порядку неперервних підгруп групи Пуанкаре P(1,4) PDF
В. М. Федорчук, В. І. Федорчук 51-58
Строго факторіальні елементи дуо-області PDF
Т. М. Кисіль 59-65
Занурення напівгруп у нільпотентно-породжені напівгрупи PDF
О. В. Гутік, Ю. М. Лівач 66-77
Нерівності типу Вімана для цілих функцій від двох комплексних змінних з швидкоколивними коефіцієнтами PDF
О. В. Зрум, О. Б. Скасків 78-87
Про одне співвідношення між максимумом модуля, максимумом модуля похідної і центральним індексом для цілих функцій PDF
П. В. Філевич, С. І. Фединяк 88-94
Вычисление дифференциальных инвариантов второго порядка субмерсий евклидовых пространств PDF
В. М. Кузаконь 95-99
Глобальна розв’язність оберненої гіперболічної задачі Стефана PDF
Р. В. Андрусяк 100-112
Асимптотично оптимальні вагові кубатурні формули для деяких класів функцій від багатьох змінних PDF
Є. В. Дерець 113-120
Про збіжність багатовимірного g-дробу з нерівнозначними змінними PDF
Р. І. Дмитришин 121-127
Наближений метод розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь типу Гаммерштейна, що виникають у задачах синтезу випромінюючих систем PDF
П. О. Савенко, М. Д. Ткач 128-132
Комбінований алгоритм розв’язування лінійної двовимірної крайової задачі PDF
Н. М. Шербина, М. В. Жук 133-139
Теплові напруження у прямокутних пластинах PDF
В. В. Мелешко 140-164
Взаємодія довільно розміщених тріщин з кутовим вирізом за антиплоскої деформації PDF
М. П. Саврук, А. М. Осєчко 165-171
Концентрація напружень поблизу тонкого пружного включення під дією нестаціонарної хвилі поздовжнього зсуву PDF
О. П. Мойсеєнок, В. Г. Попов 172-177
Напружено-деформований стан і міцність локально неоднорідного шару в процесі нагрівання PDF
Т. С. Нагірний, К. А. Червінка 178-183
Варіаційна модель нелінійної механіки інерційних пружних систем PDF
П. І. Каленюк, О. Я. Мічуда 184-190
Деякі типи фізичних полів у конусі з неоднорідністю у вигляді сферичного сегмента PDF
О. Г. Ніколаєв, К. П. Барахов 191-198
Моделі акусто-гідродинамічних сенсорів порога кавітації рідини PDF
Ю. М. Дудзінський 199-204
Уніфіковані рівняння електродинаміки PDF
В. Й. Чабан 205-209

Незабутні наукові постаті

Пам'яті Петра Степановича Казімірського PDF
  210-211
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2005 рік (том 48) PDF
  212-215


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.