Комбінований алгоритм розв’язування лінійної двовимірної крайової задачі

Н. М. Шербина, М. В. Жук

Анотація


Для розв'язування лінійної двовимірної крайової задачі запропоновано комбі­нований алгоритм. Він ґрунтується на редукції лінійної двовимірної крайо­вої задачі до одновимірної з використанням методу Канторовича та знаход­женні розв'язку останньої розробленим числово-аналітичним методом. Наве­дено теоретичне обґрунтування комбінованого алгоритму та числові ре­зультати для задачі згину ортотропної пластини.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.