Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 63, № 3 Чисельне визначення частот і форм вільних коливань рівнобедрених трикутних пластин з вільними краями Анотація   PDF
O. Ya. Grigorenko, M. Yu. Borysenko, E. V. Boychuk
 
Том 44, № 2 Чисельне моделювання обертових течій методом «маркерів і комірок» Анотація
Ю. В. Науменко
 
Том 63, № 4 Чисельне моделювання поверхневого зміцнення півпростору при імпульсному тепловому навантаженні з урахуванням залежностей непружних характеристик від фазового складу матеріалу Анотація   PDF
N. D. Yakovenko, I. K. Senchenkov
 
Том 51, № 3 Чисельне розв'язування деяких двопараметричних задач на власні значення Анотація
Б. М. Подлевський
 
Том 44, № 3 Чисельне розв'язування нелінійних задач синтезу випромінюючих систем при застосуванні енергетичного критерію Анотація
П. О. Савенко
 
Том 52, № 3 Чисельне розв’язу­ван­ня про­сто­ро­вих за­дач фільт­ра­цій­ної кон­со­лі­да­ції з ура­ху­ван­ням впли­ву тех­но­ген­них факто­рів методом радіальних ба­зис­них функ­цій Анотація   PDF
А. П. Власюк, П. М. Мартинюк
 
Том 60, № 4 Чисельне розв’язування двоточкової крайової за­да­чі для систе­ми лінійних диференціальних рівнянь з не­лі­ній­ним двовимірним спект­ральним параметром Анотація   PDF
П. О. Савенко
 
Том 54, № 1 Чисельне розв’язування двоточкової крайової задачі з нелінійним двовимірним спектральним параметром Анотація   PDF
П. О. Савенко, Л. П. Процах
 
Том 54, № 3 Чисельне розв’язування просторової задачі стаціонарної теплопровідності у півпросторі з шаром за допомогою функцій Ґріна Анотація   PDF
О. Б. Процюк, Р. С. Хапко
 
Том 49, № 2 Чисельний алгоритм розв’язування лінійних багатопараметричних задач на власні значення Анотація   PDF
Б. М. Подлевський
 
Том 44, № 2 Чисельний метод розв'язування одного класу нелінійних спектральних задач Анотація
Б. М. Подлевський
 
Том 47, № 1 Численное интегрирование начально-краевых задач с большими градиентами решения обобщенными методами Рунге – Кутта Анотація   PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский
 
Том 23 Численное обращение системы сингулярных интегральных уравнений Анотація   PDF
М. Г. Кривцун
 
Том 18 Численные методы решения интегральных уравнений Вольтерра Анотація   PDF
Я. Н. Пелех
 
Том 22 Численный алгоритм аппроксимации функции многих переменных полными полиномами и его применение к алгебраизации дифференциальных уравнений математической физики Анотація
Р. В. Фильц
 
Том 49, № 2 Числення в конусі секторіальних операторів з від’ємним типом і аналітичні півгрупи Анотація   PDF
А. О. Лопушанський
 
Том 49, № 4 Числення секторіальних операторів з від’ємним типом i комплексні інтерполяційні шкали Анотація   PDF
А. О. Лопушанський
 
Том 53, № 4 Числове дослідження процесів термопластичного деформування осесиметричних тіл з урахуванням розвантаження Анотація   PDF
І. С. Муха, Д. М. Неспляк
 
Том 48, № 2 Числове моделювання стабілізованими схемами МСЕ фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі з урахуванням тепломасопереносу Анотація   PDF
А. П. Власюк, П. М. Мартинюк
 
Том 51, № 1 Числове розв’язання одновимірної задачі фільтраційної консолідації засолених ґрунтів в неізотермічному режимі Анотація   PDF
А. П. Власюк, П. М. Мартинюк, О. Р. Фурсович
 
Том 48, № 3 Числовий аналіз задач теплопровідності прямим методом граничних елементів Анотація   PDF
І. І. Дияк, Н. П. Кухарська
 
Том 57, № 3 Числовий аналіз напружено-деформованого стану тіла з тонким включенням методом декомпозиції області Анотація   PDF
А. О. Стягар, Я. Г. Савула, І. І. Дияк
 
Том 58, № 3 Числово-аналітична методика розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності у локально-неоднорідних середовищах Анотація   PDF
Б. Є. Грицько
 
Том 48, № 2 Швидкість збіжності ітераційного методу для задачі з вільною фазою з ізометричним оператором Анотація   PDF
М. М. Войтович, Ю. П. Тополюк
 
Том 46, № 2 Шоста Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» Подробиці
Г. С. Кіт, В. С. Попович
 
Том 51, № 3 Эволюционное уравнение распространения поверхностных гравитационных волн при наличии донного возбуждения Анотація
И. Т. Селезов
 
Том 44, № 2 Эволюция нелинейных волновых пакетов с учетом поверхностного натяжения на поверхности контакта Анотація
И. Т. Селезов, О. В. Авраменко
 
Том 55, № 3 Экспериментальное исследование собственных колебаний толстостенной цилиндрической оболочки методом голографической интерферометрии Анотація   PDF
А. Я. Григоренко, Ю. Г. Золотой, А. П. Пригода, И. Ю. Жук, В. В. Хоришко, А. В. Овчаренко
 
Том 12 Экстремальные принципы в связанной линейной термовязкоупругости Анотація   PDF
И. К. Сенченков, В. Г. Карнаухов
 
Том 58, № 4 Эксцентричная форма потери устойчивости вращающегося упругопластического радиально неоднородного ступенчатого кругового диска Анотація   PDF
Д. М. Лила, А. А. Мартынюк
 
Том 13 Электрический разряд пьезокерамического стержня при стационарном механическом возбуждении Анотація   PDF
О. Ю. Жарий, А. Ф. Улитко
 
Том 2 Элементы математического подхода при изучении физической неоднородности геологических сред Анотація   PDF
Г. И. Петкевич
 
Том 10 Энергия волн, возникающих в результате взаимодействия упругого слоя с акустическим полупространством при действии локально распределенной периодической нагрузки Анотація   PDF
Р. И. Мокрик, Ю. А. Пырьев
 
Том 61, № 3 Эффективное приближенное аналитическое решение задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении Анотація   PDF
Віктор Захарович Грищак, Дмитро Дмитрович Грищак, Наталія Миколаївна Д'яченко
 
Том 55, № 3 Эффективные свойства упрочненных ортотропными волокнами композитных материалов при физической нелинейности компонент Анотація   PDF
Л. В. Назаренко
 
Том 9 Эхо-сигнал от упругой сферы при воздействии остронаправленного звукового импульса Анотація   PDF
А. П. Поддубняк
 
Том 46, № 1 Я. С. Підстригач – видатний вчений, стратег і організатор науки Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 51, № 2 Я. С. Підстригач – видатний вчений та організатор науки Подробиці   PDF
Я. Й. Бурак, Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір
 
Том 13 Явные А-устойчивые методы численного интегрирования дифференциальных уравнений Анотація   PDF
Я. Н. Пелех
 
Том 15 Явный A-устойчивый метод четвертого порядка точности численного интегрирования дифференциальных уравнений Анотація   PDF
Я. Н. Пелех
 
Том 55, № 4 Якісні методи дослідження математичної моделі нелінійних коливань стрічки конвеєра Анотація   PDF
П. Я. Пукач
 
Том 64, № 3 Ярема Григорович Савула (14.05.1946–21.07.2021) Подробиці   PDF
Editorial Board
 
Том 54, № 3 Ярослав Йосипович Бурак (15.03.1931–15.06.2011) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 65, № 1-2 Ярослав Михайлович Григоренко (12.10.1927–18.01.2022) Подробиці   PDF
Editorial Board
 
2512 - 2555 з 2555 результатів << < 27 28 29 30 31 32