Том 55, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Задача з неоднорідною інтегральною часовою умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом та нескінченного порядку за просторовими змінними PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич, У. Б. Ярка 7-15
Асимптотичні розвинення власних значень і власних функцій коливної системи з жорсткими легкими включеннями PDF
В. М. Гут 16-29
Якісні методи дослідження математичної моделі нелінійних коливань стрічки конвеєра PDF
П. Я. Пукач 30-35
Установившиеся колебания двухслойных пластин с жестко закрепленными торцами и несовершенным контактом слоев PDF
Е. В. Алтухов, Е. В. Симбратович, М. В. Фоменко 36-46
Хаотичні хвильові розв’язки нелокальної моделі середовища з коливними включеннями PDF
С. І. Скуратівський 47-53
Тунельна внутрішня тріщина в кусково-однорідному анізотропному просторі PDF
О. Ф. Кривий 54-63
Ефект часткового закриття міжфазної тріщини з теплопровідним заповнювачем і поверхневими плівками при дії на біматеріал термічного навантаження PDF
Р. В. Гольдштейн, Г. С. Кіт, Р. М. Мартиняк, Х. І. Середницька 64-73
Визначення переміщень берегів двох колінеарних тріщин різних довжин в рамках моделі Леонова – Панасюка PDF
А. О. Камінський, М. Ф. Селіванов, Ю. О. Чорноіван 74-84
Осесиметричний квазістатичний термонапружений стан у півпросторі з покриттям PDF
Г. Т. Сулим, І. М. Турчин 85-95
Пластичне відшаровування жорсткого прямокутного включення під дією зосередженої сили PDF
В. А. Кривень, М. І. Яворська, А. В. Каплун, В. Б. Валяшек 96-105
Фрикційний контакт жорсткого конуса з пружним півпростором PDF
А. Ф. Улітко, В. І. Острик 106-116
Вплив мікроструктурних перетворень на напружено-деформований стан опроміненого тепловим імпульсом сталевого циліндра PDF
І. К. Сенченков, Н. Д. Оксенчук, О. П. Червінко 117-124
Напружений стан порожнистих циліндрів з опуклим гофрованим поперечним перерізом PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок 125-130
Независимое управление напряжениями в неоднородных системах с собственными деформациями PDF
В. С. Туктамышев, В. А. Лохов, Ю. И. Няшин 131-142
Оцінка напруженого стану полімерних трубних конструкцій з порожнистою (стільниковою) будовою стінки PDF
М. Г. Стащук, М. І. Дорош 143-151
Алгоритм розв’язування оберненої задачі теорії оболонок PDF
Н. А. Гук, Н. І. Ободан 152-160
Осесиметричне температурне поле зрізаної конічної оболонки зі змінними коефіцієнтами тепловіддачі PDF
Б. С. Хапко, А. І. Чиж, Р. М. Швець 161-170
To the memory of V. V. Meleshko PDF
GertJan van Heijst 171-187
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2012 рік (том 55) PDF
  188-191


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.