Том 63, № 2

DOI: 10.15407/mmpmf2020.63.2

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Про класифікацію симетрійних редукцій (1+3)-вимірного рівняння Монжа–Ампера PDF
V. M. Fedorchuk, V. I. Fedorchuk 7-16
Внутрішнє і стартове керування роз­в’язками крайової задачі для параболічних рівнянь з ви­род­женнями PDF
I. M. Isariuk, I. D. Pukal’s’kyi 17-28
Об одном пред­став­ле­нии обобщенного голоморфного вектора через про­изводные гармони­ческих функций PDF
J. A. Tokibetov, G. E. Abduakhitova, R. M. Kaparova 29-35
Метод неявних функцій при розв’язуванні багатопараметричних нелінійних спектральних задач PDF
P. O. Savenko 36-50
Особливості кутового розподілу електромагнітного випромінювання від чорної діри Керра PDF
V. O. Pelykh, Y. V. Taistra 51-58
Застосування узагальненого методу власних коливань до розв’язання задач розсіювання на наноструктурах PDF
M. I. Andriychuk, M. M. Voitovych, V. P. Tkachuk 59-71
Про рівновагу нетонких ци­лінд­рич­них оболо­нок із вм’ятиною PDF
Ya. M. Grigorenko, L. S. Rozhok 72-82
Плоске потенціальне поле зовні симетричного Т-подібного профілю PDF
A. V. Loveikin 83-97
Вплив поверхневих напружень на ан­ти­плоский на­пружено-деформований стан тонкого стрічко­во­го міжфазного вклю­чення PDF
Y. Z. Piskozub, H. T. Sulym 98-108
Термонапружений стан біматеріалу з міжфаз­ною щілиною, заповненою стисливою рідиною PDF
Kh. I. Serednytska 109-116
Нестаціонарні задачі теплопровідності для термо­чут­ливої плити за нелінійної граничної умови на одній із по­верхонь PDF
B. V. Protsiuk 117-128
Чисельне визначення неусталеного теплового ста­ну три­ша­ро­вого порожнистого термочутливого циліндра за умов складного теп­ло­обміну PDF
G. Yu. Harmatii 129-136
Моделирование теплопереноса в композитных те­лах, арми­рованных трубками с завихрителями, по кото­рым прокачивается в тур­булентном режиме закрученный жид­кий теплоноситель. I. Поста­новка задачи PDF
A. P. Yankovskii 137-149
Моделирование теплопереноса в композитных телах, арми­рованных трубками с завихрителями, по кото­рым прокачивается в тур­булентном режиме закрученный жидкий теплоноситель. II. Мо­дель­ная задача PDF
A. P. Yankovskii 150-159

Хроніка та інформація

Микола Миколайович Войтович (23.05.1940–11.07.2020) PDF
  160-163


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.