Том 53, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Задача з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич 7-16
Інваріантні оператори чотиривимірних неспряжених підалгебр алгебри Лі групи Пуанкаре P(1, 4) PDF
В. М. Федорчук, В. І. Федорчук 17-27
Про розвинення деяких функцій у двовимірний g-дріб з нерівнозначними змінними PDF
Р. І. Дмитришин 28-34
Унітальні дільники з одним інваріантним множником многочленних матриць PDF
А. М. Романів 35-43
Модифікація методу узагальненого відокремлення змінних для розв’язування багатовимірних інтегральних рівнянь PDF
В. М. Білецький 44-50
Обернена задача визначення залежних від часу коефіцієнтів параболічного рівняння в області з вільною межею PDF
Г. А. Снітко 51-61
Про властивості цілих розв’язків лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами PDF
Я. С. Магола, М. М. Шеремета 62-74
Точна триточкова різницева схема для нелінійної крайової задачі на півосі PDF
М. В. Кутнів, О. І. Паздрій 75-86
Загальний підхід до розробки математичних моделей неруйнівного контролю напружень. ІІ. Фізична модель і рівняння локального зв’язку між напруженнями та їх початковим розподілом PDF
І. Б. Прокопович 87-95
Некоторые вопросы верификации теорий пластичности для металлов с различным сопротивлением растяжению и сжатию PDF
А. С. Полищук, Ю. А. Черняков 96-106
Початкова стадія пластичного відшаровування прямокутного включення за умови однобічного контакту з середовищем PDF
В. А. Кривень, В. Б. Валяшек 107-116
Числове дослідження процесів термопластичного деформування осесиметричних тіл з урахуванням розвантаження PDF
І. С. Муха, Д. М. Неспляк 117-126
Напружений стан пружно-пластичної ізотропної оболонки з наскрізною тріщиною з урахуванням зміцнення матеріалу PDF
К. М. Довбня, В. В. Яртемик, І. В. Гур'єва 127-131
Фундаментальна система розв’язків осесиметричної задачі теорії пружності для тіла з плоскою пеленою об’ємних моментних диполів і сил PDF
В. А. Галазюк, Г. Т. Сулим 132-142
Плоска контактна задача про вдавлювання штампа в пружний клин PDF
В. І. Острик, О. М. Щокотова 143-150
Статичні задачі термопружності для шаруватих термочутливих плит за кубічної залежності коефіцієнтів теплопровідності від температури PDF
Ю. Б. Процюк 151-162
Дослідження стійкої рівноваги тонких оболонок, податливих на зсув і стиснення PDF
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, І. Я. Шот 162-168
О свободных колебаниях нетонких цилиндрических оболочек переменной толщины на основе метода сплайн-коллокации PDF
А. Я. Григоренко, Т. Л. Ефимова, Л. В. Соколова 169-179
The train sound radiation PDF
O. P. Piddubniak, N. G. Piddubniak, M. Klimas 180-187
Некласичні співвідношення між елементами матриць Грама системи векторів унітарного гільбертового простору PDF
М. П. Плахтієнко 188-197

Хроніка та інформація

До 70-річчя професора Яна Кубіка PDF
  198-199
Алфавітний покажчик за 2010 рік (том 53) PDF
  200-203


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.